Hopp til hovedinnholdet

Klima-smart suksess for afrikansk landbruk

21-45-InnovAfrica

Foto: BecA-ILRI

Ved å ta en innovativ og integrerende tilnærming, har InnovAfrica lykkes i å bedre matsikkerheten og kostholdet for småbrukere i seks afrikanske land.

Mye forskning til tross, matsikkerhet og kosthold er fortsatt en stor utfordring i mange afrikanske land. Det kan skyldes ineffektiv iverksettelse og bruk av ny teknologi, manglende kunnskapsoverføring fra eksperter til sluttbrukere og begrenset markedstilgang.

Ved å involvere småbrukere og sørge for å adressere hele verdikjeden, har InnovAfrica bidratt til økt matsikkerhet og kosthold for tusenvis av småbrukere i seks afrikanske land. Melkeproduksjonen har økt med 7-40 prosent i enkelte områder som følge av bedre og mer fôr. Mer melk har gitt høyere melkekonsum, noe som er positivt for kostholdet og gir økt inntekt til bøndene.

– Målet har vært å styrke klimatilpasningsevnen til afrikanske småbrukere. Klima-smart landbruk bidrar til økt produktivitet, høyere inntjening og bedre kosthold. I tillegg er det positivt for miljøet, sier prosjektleder Sekhar Udaya Nagothu.

Beslutningstakere, bondeorganisasjoner samt private og offentlige bedrifter har vært deltakende i seks multiaktør-plattformer, én for hvert land. Deltakerne har blant annet bidratt i oppskaleringen av InnovAfricas tiltak, ved å koble dem mot andre, allerede eksisterende initiativ.

To kunnskapssentre har blitt etablert i Kenya og Rwanda, såkalte Village Knowledge Centres. Sentrene bruker smarttelefoner og sosiale medier som WhatsApp for å sørge for kunnskapsoverføring og dialog mellom eksperter og småbrukere.

Hittil har mer enn 60.000 småbrukere benyttet seg av tjenestene. Innen mai 2021 hadde mer enn 9000 småbrukere blitt forsynt med brachiaria gress-frø fra det kenyanske senteret alene. For å sikre videre drift av kunnskapssentrene, har avtaler blitt inngått med ikke-statlige organisasjoner og privat sektor.

 

Formål

Bidra til økt matsikkerhet og bedre kosthold blant afrikanske småbrukere.

Samarbeid: BecA-ILRI Hub, KALRO og KENAFF (Kenya), HU (Etiopia), UoM og SFHC (Malawi), RAB og IAKIB (Rwanda), SUA (Tanzania), TU (Italia), DLO-Alterra (Nederland), NMBU (Norge), ARC (Sør-Afrika), CIMMYT (Zimbabwe), KIAG (Tyskland)

Finansiering: EU Horizon2020