Hopp til hovedinnholdet

Innovativ digital plantehelsetjeneste skal forbedre matsikkerheten i Malawi

IMG_20200122_145422

Hovedmålet med prosjektet er å lage et verktøy for målrettet og effektiv håndtering av skadegjørere og sykdommer i utvalgte landbruksprodukter i Malawi. Foto: Berit Nordskog

NIBIO skal lede et internasjonalt prosjekt i Malawi til 50 millioner kroner. Prosjektet skal etablere en digital plantehelsetjeneste for landbruket, som vil gi bøndene et verktøy for målrettet og effektiv håndtering av skadegjørere og sykdom, økte avlinger og redusert behov for plantevernmidler.

Avlingstap forårsaket av planteskadegjørere, sykdommer og ugress beregnes til å ligge på 42 % på verdensbasis. Slike tap kan ha store ødeleggende konsekvenser, spesielt i land som er sterkt avhengige av selvbergingsjordbruk.

Syntetiske plantevernmidler er den dominerende bekjempelsesmetoden, men slike kjemikalier kan påvirke både miljø og helse negativt. Dette har vekket fornyet interesse for Integrert Plantevern (IPV) – en prosess som bruker alle tilgjengelige verktøy og tiltak for å holde skadedyrpopulasjonene under et nivå som ville forårsake økonomisk tap. Mange ulike digitale systemer er utviklet for å identifisere, overvåke, administrere, kontrollere og forutsi utbrudd av skadegjørere og sykdommer. Disse gir nyttig informasjon som kan hjelpe med beslutningstaking og tilpasning av integrerte bekjempelsesstrategier for skadegjørere.

Nå skal et nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av NIBIO og finansiert av Norad, Malawi Digital Plant Health Service with National Public Ownership (MaDiPHS), bygge videre på utviklingen og data fra slike systemer. Målet er å skape en felles internasjonal plattform som vil kunne levere data inn i nasjonale digitale tjenester. Malawi blir pilotland i prosjektet.

ef-20130627-152633-Edit-Edit-2 - Berit Nordskog.jpg
– VIPS-plattformen ble opprinnelig utviklet for å møte behovene til norsk landbruk, men den er designet med tanke på fleksibilitet, med sikte på å skape nye og forbedrede digitale verktøy for bedre implementering av IPV i internasjonal skala, sier forsker Berit Nordskog fra NIBIO. Foto: Erling Fløistad

Angrep av skadegjørere

Malawi, et av landene sør i Afrika, er sterkt avhengig av naturlig vannet landbruk - 80 % av befolkningen er involvert i småbruk eller selvbergingsjordbruk. Hovedsakelig dyrkes mais, kassava og søtpoteter, men mais er den viktigste kulturen for matsikkerheten. Landet er med jevne mellomrom rammet av matmangel på grunn av blant annet tørke eller flom, begrenset moderne teknologisk innsats, dårlig infrastruktur, sykdommer og, i de siste årene, angrep fra invaderende skadegjørere som Fall Armyworm (FAW).

– Fall Armyworm har forårsaket stor skade på avlingene i Malawi. I 2020 førte FAW-angrep til tap av mer enn 150.000 ha med maismarker, og siden mais er hovedavling etterlot dette tusenvis av familier i fare for å sulte, sier Karl Thunes, forsker ved NIBIO, som er leder for prosjektet.

– Hovedmålet vårt er å lage et verktøy for målrettet og effektiv håndtering av skadegjørere og sykdommer i utvalgte landbruksprodukter i Malawi. FAW og mais er valgt ut som første skadegjører og produkt. Ved siden av etablering av teknologien og applikasjonen, vil tjenesten også utvides til å omfatte informasjon og verktøy relatert til andre ødeleggende skadegjørere på produkter av høy relevans for malawisk landbruk, forklarer Thunes.

For å nå målet skal forskerne etablere en digital plantehelsetjeneste for landbruket på nasjonalt nivå i Malawi, basert på koordinering av internasjonalt utviklede digitale systemer. Den lokalt tilpassede tjenesten for Malawi må eies og administreres av de malawiske myndigheter, og deres kapasitet må styrkes for å forbedre datainnsamling, datahåndtering og til slutt koordinering av rådgivning.

Malawiske bønder.jpg
Prosjektet skal pågå i 5 år, men allerede det første året er elementer fra eksisterende systemer klare til å presenteres for brukerne. Forskerne understreker at bøndene og rådgiverne må være med som interessenter fra starten av. Foto: Berit Nordskog

Involvere alle interessenter

MaDiPHS vil følge en samskapningstilnærming for å spre informasjon som er relevant for beslutningsstøtte i landbruket. Det betyr at man ikke bare retter seg mot bønder, men også landbruksrådgivere, forskere og beslutningstakere innen landbruk - både på distrikts- og nasjonalt nivå i Malawi.

– Tjenesten vil kombinere nasjonale, regionale og globale inputdata med internasjonale nettplattformer. Slik skal vi lage et nasjonalt tilpasset system som kan møte det lokale brukerbehovet. Vi bruker de beste digitale verktøy som finnes. Disse dekker avgjørende informasjon om skadedyr og sykdommer; når bøndene skal lete og etter hva, hvordan identifisere skadegjørere og gi tilgang til råd og informasjon om hvordan de skal gå frem med tiltak. Tjenesten vil også ha en varslingstjeneste som viser hva de kan forvente i de kommende dagene, hvilke tiltak som skal settes i kraft og når, forteller prosjektlederen.

Prosjektet skal formidle ut informasjon som er tilpasset bondens behov i åkeren, blant annet gjennom en app, men vil også bake inn forskjellige tjenester som tekstmeldinger og andre typer kommunikasjon:

– For eksempel et USSD-system. Dette er veldig vanlig her i Kenya hvor jeg holder til, det innebærer for eksempel tekstmeldinger eller tilbakeringingstjeneste som er gratis for brukerne, forklarer Thunes, og legger til at de også vil involvere ledende bønder i områdene for å bidra til å spre informasjonen.

– Vi ønsker at de skal få tilgang til gode tjenester i sanntid og til en veldig, veldig lav kostnad, understreker han.

 

NIBIO-plattformen VIPS inkludert i tjenesten

Teknologiplattformen VIPS er basert på åpen kildekode og leverer prognose, overvåking og beslutningsstøtte for integrert bekjempelse av skadegjørere i landbruksvekster. Tjenesten er utviklet av NIBIO, og er et av systemene som skal integreres i tjenesten, sier Berit Nordskog, forsker ved NIBIO.

– VIPS-plattformen ble opprinnelig utviklet for å møte behovene til norsk landbruk, men den er designet med tanke på fleksibilitet, med sikte på å skape nye og forbedrede digitale verktøy for bedre implementering av IPV i internasjonal skala, sier Nordskog.

Siden 2014 har VIPS vært en del av flere internasjonale prosjekter knyttet til utvikling av integrerte verktøy for bekjempelse av skadegjørere i Europa, Asia og Afrika, inkludert samarbeid med organisasjoner som FAO og IITA. VIPS er autorisert av FN som et globalt digitalt fellesgods.

– Jeg har blitt veldig glad i VIPS, sier Thunes.

– Det er et veldig unikt produkt som er lett å selge. VIPS sin styrke ligger i at det er komplementært til andre digitale verktøy for integrert plantevern, og vil nå bli en del av denne internasjonale plattformen for digitale plantehelsetjenester.

 

Oppskalert til andre land

Prosjektet skal pågå i 5 år, men allerede det første året er elementer fra eksisterende systemer klare til å presenteres for brukerne. Nordskog understreker at bøndene og rådgiverne må være med som interessenter fra starten av.

– Vi har en hel arbeidspakke som setter søkelys på kommunikasjon med sluttbrukerne, legger hun til.

Som det første initiativet i sitt slag, vil MaDiPHS vise frem Malawi som et pilotland for et integrert verktøy som er direkte rettet mot matsikkerhet og selvbergingsjordbruk.

– Og som kombinerer avansert digital teknologi med aktiviteter i åkeren som påvirker livsgrunnlaget til bønder. Gitt at det blir en suksess, vil MaDiPHS da være et eksempel for andre land å følge, påpeker Thunes.

– På sikt er tanken at tjenesten kan skaleres opp og brukes i andre land i Afrika og andre steder. Derfor har prosjektet internasjonal forankring. Vi vil bruke innsikt og erfaring fra EU-prosjektet «IPM decisions» – en DSS (Decision Support System) plattform hvor NIBIO bidrar til utvikling knyttet til integrasjon og deling av data, modeller og verktøy for å skape en internasjonal plattform, samt fra andre tjenester fra de deltakende partnerne. En slik tilnærming er mye mer effektiv og bærekraftig sammenlignet med mange "små hauger". Kunnskap fra det europeiske og det afrikanske systemet kan kobles sammen, noe som er en stor fordel for alle, avslutter Nordskog.

2-9-12.jpg
Prosjektpartnere

Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI)

Malawi Ministry of Agriculture – Departments of Agricultural Extension Services (DAES), Agricultural Research Services (DARS) and Crop Development (DCD)

Malawi Ministry of Natural Resources and Climate Change – Department of Climate Change and Meteorological Services (DCCMS)

Food and Agriculture Organisation of the United Nations – Malawi (FAO-Malawi)

International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe)

International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources (LUANAR)

Norwegian Meteorological Institute (MET Norway)

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO, lead)

Penn State University (PSU)

Total Land Care (TLC)

Viamo

 

Prosjektet er finansiert av Norad.

Hvitt hus og åker.jpg
Malawi, et land sør i Afrika, er sterkt avhengig av naturlig vannet landbruk - 80 % av befolkningen er involvert i småbruk eller selvbergingsjordbruk. Hovedsakelig dyrkes mais, kassava og søtpoteter, men mais er den viktigste kulturen for matsikkerheten. Foto: Berit Nordskog
Insect.jpg
Fall Armyworm (FAW) har forårsaket stor skade på avlingene i Malawi. Foto: Berit Nordskog
7ea195c9-20b5-4397-8c28-e115ea3bc75f.jpg
FAW og mais er valgt ut som første skadegjører og produkt. Ved siden av etablering av teknologien og applikasjonen, vil tjenesten også utvides til å omfatte informasjon og verktøy relatert til andre ødeleggende skadegjørere på produkter av høy relevans for malawisk landbruk. Foto: Berit Nordskog
IMG_20200109_115511 - foto karl Thunes.jpg
I 2020 førte FAW-angrep til at mer enn 150.000 ha med maismarker ble ødelagt, Siden mais er hovedavling i Malawi sto tusenvis av familier i fare for å sulte. Foto: Karl Thunes

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.