Hopp til hovedinnholdet

Hvor nedbrytbar er bionedbrytbar plast?

19-44-Bionedbrytbar plast_PAR

Foto: Pierre-Adrien Rivier

Stadig flere bønder bytter ut tradisjonell landbruksplast med bionedbrytbar plastfilm som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Nå er forskere i gang med å undersøke hvor nedbrytbar den er under norske forhold.

For at bionedbrytbar plast skal brytes ned i jord kreves det en viss temperatur. I tillegg må det være visse typer bakterier, sopp og andre organismer tilstede. Nedbrytingsgraden er dessuten avhengig av jordtype.

– Hvis forholdene ikke ligger til rette for nedbrytning, kan bønder risikere at plasten de pløyer ned i jorda, blir liggende der i lang tid. Da vil den også kunne akkumulere, forteller forsker Claire Coutris som leder forskningsprosjektet DGRADE.

Sommeren 2020 ble det gravd ned nylonposer med ulike typer nedbrytbar plast på gårder over hele landet. Sammen med laboratorieforsøk vil feltforsøket kunne gi informasjon om hvor raskt og under hvilke forhold plasten brytes ned, både med og uten ulike jordorganismer tilstede.

I tillegg til å avklare om bionedbrytbar landbruksplast brytes fullstendig ned i nordisk klima, eller om den omdannes til makro- og mikroplast som akkumulerer i jord, skal forskerne se på hvilken skjebne bionedbrytbar og komposterbar plast har i avfallsstrømmer. Dette for å avgjøre i hvilken grad kompostering og biogassproduksjon kan være kilde til plastspredning.

Et tredje aspekt i prosjektet er å beskrive miljøkostnadene/fordelene med bionedbrytbar plast og gi et livssyklusperspektiv for disse materialene i landbruk og avfallsstrømmer.

 – Håpet er at vi, gjennom samarbeid og god formidling av resultater, kan gi råd til bønder, forbrukere og avfallsselskap om håndtering og riktig bruk av nedbrytbar plast. Vi håper også at kunnskapen vil komme til nytte for produsentene av nedbrytbar plast, og kanskje hjelpe dem med å utvikle produkter som er best mulig egnet til norske forhold, avslutter Coutris.

 

Formål

Undersøke nedbrytningsgraden av bionedbrytbar plast i jord og avfallsstrømmer.

Samarbeid: Norsk Landbruksrådgiving (NLR), AgriRåd, Grønt Punkt Norge, Simas AS og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS)

Finansiering: Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond