Hopp til hovedinnholdet

Slik kan vi få klimavennlige veksthus

36-14-Slik kan vi få klimavennlige veksthus_Oskar Puschmann

Foto: Oskar Puschmann

Tradisjonelt har veksthusnæringa brukt naturgass til oppvarming av drivhus. Det gir imidlertid høye klimagassutslipp. Ved å gå over til strømdrevet lys i veksthusene står næringa overfor et mulig skifte mot en mer klimavennlig drift.

Norskprodusert frukt og grønt utgjør rundt 35-40 prosent av utvalget i grønnsaksdisken. Potensialet er stort for å øke den norske produksjonen betraktelig, spesielt i veksthussektoren.

Den tradisjonelle driftsformen med oppvarming fra naturgass gir høyt CO2-utslipp. Forskerne ved NIBIO har bidratt til å utvikle nye driftsmetoder med overgang fra varme til lys. Det er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene i veksthusnæringa.

– Et veksthus er en solfanger som fanger to ganger så mye energi som den bruker i løpet av et år. Ved å lukke luftelukene og akkumulere varme i en vanntank, samler vi opp varme i løpet av dagen til bruk om natten. Våre beregninger har vist at det vil redusere energiforbruk til varme med 50 prosent, sier NIBIO-forsker Michel Verheul.

I veksthusproduksjon er lys, ikke varme, den begrensede faktor for produksjon. Et nytt dyrkingssystem ved NIBIO har vist at tomatproduksjonen økte fra 40 til 120 kg ved å installere lys. I tillegg ble CO2-utslippet redusert med 60 prosent og energiforbruket med 40 prosent per kg tomat.  

En omstilling til strømdrevet lys kan være svært kostbar, særlig med tanke på dagens høye strømpriser. Beregninger utført av NIBIO har imidlertid vist at investering i LED-lamper kan lønne seg.

– Ved bruk av LED-lamper istedenfor HPS-lamper, kan en redusere energiforbruk med nye 40 prosent, sier Verheul.

NIBIO har også testet et nytt dyrkingssystem med bruk av lys som regulerer varme, fuktighet og CO2-innhold i veksthuset. Systemet ble kombinert med et anlegg som fanger CO2 fra uteluft.

Resultatene viste at CO2-utslippet fra tomatproduksjon ble redusert helt ned til 0.

Formål

Øke produksjon av plantemateriale med ønsket kvalitet, og minst mulig bruk av energi og CO2-utslipp per produsert enhet.

Samarbeid: Norske tomat og agurkprodusenter, GreenCap Solutions AS, BAMA/GH, NMBU, NORSUS, SINTEF, Norsk Gartnerforbund, regionale myndigheter og internasjonale samarbeidspartnere

Finansiering: Norges forskningsråd (IPN prosjekt), Grofondet, Rogaland Fylkeskommune, Interreg (EU)