Hopp til hovedinnholdet

Blomstereng og regionale frøblandinger

39-15-Blomstereng_froblandinger_EllenSvalheim

Foto: Ellen Svalheim

Stadig flere offentlige etater og private hageeiere bytter ut den kortklipte gressplenen med ei fargerik blomstereng. Men å etablere ei blomstereng er ikke nødvendigvis så enkelt. Nå gir forskerne råd med regionale tilpasninger.

For den som skal etablere ei blomstereng for første gang, kan spørsmålene være mange. Hvor kan du så og hva skal du så? Og når det begynner å spire og gro – hva er blomster og hva er ugras?

Mange av plantene i blomsterenga stiller dårlig i konkurransen mot rasktvoksende grasarter og ugrasplanter. Derfor bør man helst så blomsterengfrøene på tørr og mager sandholdig jord.

Planter som trives best under tørre forhold, som en solrik og grusholdig veikant, kan være blåklokke, engtjæreblom, tiriltunge, rødknapp, smørbukk og prestekrage. Dersom du har et moldrikt eller oppgjødsla område, anbefales rødkløver, fuglevikke, gjerdevikke, rød jonsokblom, karve, engsmelle og ryllik. Og så er det bare å vente tålmodig på det frodige resultatet.

Det kan ta mange år før det fulle potensialet i mangfoldet får utviklet seg i en blomstereng. Plant inn eller etterså gjerne med flere arter etter hvert, så vil artsmangfoldet i enga gradvis øke. 

Det er generelt lite arbeid med ei blomstereng sammenlignet med en gressplen. Enga slås oftest bare én gang i løpet av året, etter at plantene har satt frø. La graset tørke på bakken til frøene drysser av. Så fjernes høyet for å unngå uønska næringstilførsel.

For å lykkes med ei frodig blomstereng, er det viktig å bruke regionalt tilpassede frøblandinger. Importerte frøblandinger kan inneholde arter som vi ikke ønsker i norsk flora. Forskerne råder oss derfor til å unngå importerte blomsterengblandinger, og jobber stadig med å tilby regionale alternativer. Regionale frøblandinger med ville norske markblomster er basert på innsamlinger ved NIBIOs stasjoner rundt om i landet.

 

Formål

Målet med frøproduksjonen på NIBIO Landvik, er å kunne tilby regionale frøblandinger fra ville naturengarter til bruk i ulike deler av landet. 

Samarbeid: Universitetet i Bergen, Norsk Landbruksrådgivning Viken

Finansiering: Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Vestland, Innlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark