Hopp til hovedinnholdet

Status for skogtrær i Norge

25-58-Skogtregenetiske ressurser - Foto Ragnar Våga Pedersen

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Genetisk mangfold er en forutsetning for trærnes evolusjon og utvikling, og tilpasning til endret klima. Ved å ta vare på trærnes genetiske mangfold sikrer vi nødvendig tilpasning og tar vare på egenskaper som kan komme til nytte.

En ny rapport gir status for skogtrær og skogtregenetiske ressurser i Norge. Trær er viktige for det biologiske mangfoldet til alt det som utgjør en skog. Trærne er vertskap for mange arter, og er viktige for oss mennesker i form av økosystemtjenester knyttet til rekreasjon og friluftsliv. I tillegg er mange trær en del av produksjonsskogbruket, eller de blir til juletrær eller trær i parker og hager. Robuste skoger og et tilstrekkelig genetisk mangfold i alle treslagene er derfor viktig, også fordi vi ikke vet hvilke egenskaper vi vil få bruk for i framtida.

Rapporten «State of forest genetic resources in Norway 2020» er det norske bidraget til FAO-rapporten «State of the World´s Forest Genetic Resources», og presenterer status for bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av skogtregenetiske ressurser i Norge.

Anbefalingene fra statusrapporten er at Norge, gjennom et helhetlig samarbeid mellom miljø- og landbruksmyndighetene, bør arbeide aktivt med bevaring av de genetiske ressursene for flere treslag.

Det er opprettet flere bevaringsområder for skogtregenetiske ressurser i etablerte verneområder, noe som er en god måte å utnytte den eksisterende infrastrukturen på. Siden bevaring av genressurser ikke formelt er definert som verneformål i skogvernet, er det viktig å sikre tilrettelegging, skjøtsel og overvåking spesielt.

I dag har vi noe kunnskap om genetisk mangfold for atten av treslagene i Norge, basert på DNA-analyser eller studier av morfologi og produksjonsegenskaper. Det er kun gran vi vet mye om. Det er derfor viktig å sikre mer kunnskap, inkludert om treslagenes betydning i økosystemet.

 

KONTAKTPERSON

Formål

En ny rapport presenterer status for bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av skogtregenetiske ressurser i Norge.

Samarbeid: Skogfrøverket, Miljødirektoratet, FAO

Finansiering: Grunnbevilgning over statsbudsjettet (LMD)

KONTAKTPERSON