Hopp til hovedinnholdet

Ny versjon av Gårdskart på brett og mobil

22-53_Ny versjon Gårdskart_ Foto Ingrid Tenge

Foto: Ingrid Tenge

Nå kan du se gårdskartet fra terrassen. Den nye versjonen av Gårdskart fungerer både på nettbrett og mobiltelefon.

– Vi tror mange synes det er greit å kunne søke opp kart uten å sitte foran PC’en, sier prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Du må imidlertid ha tilgang til internett for å få opp kartet.

En helt ny versjon av Gårdskart-løsningen ble lansert i juni. Det viktigste nye er at løsningen fungerer på nettbrett og mobiltelefon.

– Bedre tegne- og måleverktøy har flere ønsket seg lenge. Nå er det mulig å velge flere symboler og farger, samt skrive inn tekst, forteller Vaaje-Kolstad.

Gårdskart er skreddersydd for forvaltning, eiere og leiere av landbrukseiendommer. Mange i kommunal landbruksforvaltning bruker tjenesten som sitt primær-verktøy. Gårdskart er kontrollgrunnlaget for arealbaserte søknader i jordbruket, som for eksempel produksjonstilskudd. I 2017 var det i gjennomsnitt oppslag på 8 600 eiendommer hver dag.

Mange bruker Gårdskart for å tegne inn ulike tiltak eller for å dokumentere plassering av alt fra gjerder til elgposter.

Andre nyheter som er verdt å trekke fram er muligheten for å søke opp gårdskart ved å klikke på driftssenteret for landbrukseiendommen du er interessert i.

– Alle husker ikke gårds- og bruksnummer, sier Vaaje-Kolstad.

Den nye versjonen er programmert helt på nytt av utviklere ved NIBIO. Gårdskart-tjenesten er blitt mer robust enn tidligere. Brukeren kan få opp gårdskartet selv om forbindelsen til eksterne kilder er nede fordi dataene er lagret eller «cachet» fra forrige brukerøkt. Det betyr at data om eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer hentes og tas vare på til neste gang du vil ha kart for samme eiendom. Da tar det litt kortere tid å vise kart og beregne arealtall fordi de dataene som sist var i bruk allerede er mellomlagret.

 

Formål

Forbedre verktøy for landbruksforvaltning og næring

Finansiering: Landbruks- og matdepartementet