Hopp til hovedinnholdet

Gårdskart i vinden som aldri før

20140825-OSP-7870_Dalåker-Austbø_Rennesøy_Rogaland

Foto: Oskar Puschmann.

Gårdskart på internett er skreddersydd for forvaltning, eiere og leiere av landbrukseiendommer.

Lag på lag med relevant landbruksinformasjon gir gårdbrukere og andre fagfolk svar på spørsmål om grenselinjer og størrelser, dyrka mark, skog og ulike typer miljødata.

Den web-baserte karttjenesten viser rekordtall allerede før høysesongen er i gang. Toppen kommer vanligvis rundt søknadsfristen for produksjonstilskudd i jordbruket 20. august.

- Siden tjenesten ble etablert i 2005 har vi årlig sett en jevn økning i bruken, sier Tove Vaaje-Kolstad som er ansvarlig for Gårdskart på internett.

- De siste to årene har imidlertid bruken nærmest eksplodert, noe vi er litt overrasket over, og selvsagt synes er veldig positivt.

Fra 2014 til 2015 økte trafikken på sidene med 25 prosent, fra 1,6 millioner til 2,0 millioner sideoppslag.

- Det ser ikke ut til at økningen avtar i år, tvert imot, forteller Vaaje-Kolstad. Ved utgangen av juni hadde vi mer enn 1,1 millioner oppslag, det vil si vel 18 prosent høyere enn i fjor på samme tid. Skal bli spennende å se hvor tallet lander i år, etter at august og september er talt med.


Gårdskart foran Tre nøtter til Askepott

Bruken av Gårdskart topper seg årlig i perioden rundt fristen for søknader om produksjonstilskudd i jordbruket, det vil si rundt august-september. Tove Vaaje-Kolstad forklarer:

- Først ute er gårdbrukerne som trenger dokumentasjon til sine søknader, sier hun. Etter fristen i slutten av august, er saksbehandleren i landbruksforvaltningen den typiske brukeren, som naturlig er.

Når en studerer besøksstatistikken, er noen sammenhenger mer opp i dagen enn andre. Å forklare at klikkene hoper seg opp i august og september, er enkelt. Besøkstoppen på lille julaften og julaften må trolig forklares på annen måte enn med ytre frister og forvaltning.

- Vi kan bare spekulere i hvorfor det er sånn, ler Vaaje-Kolstad. Om noen syns det er mer spennende å være på Gårdskart enn å delta i de siste juleforberedelsene for eksempel?

- Ikke vet vi. Vi vet bare det vi ser, og det er at når bruken fordeles per dag, så er julaften og dagen før en av de med høyest besøkstall.

Kanskje er avstanden mellom Se & hør og Gårdskart på internett kortere enn en skulle tro?

gårdskart-skjermbilde.jpg
Skjermbildet fra Gårdskart på internett viser alt areal tilhørende en utvalgt eiendom ved Glomma, til venstre i bildet. Fargekodene forteller hvilke markslag eiendommen har. Jordkvaliteter, erosjonsrisiko, graden av helling er andre visningsmuligheter.
"Gårdskart på internett"

Tjenesten er tilrettelagt for landbruks-forvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Gårdskart

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.