Hopp til hovedinnholdet

Ny versjon av gårdskart på brett og mobil

Tove på terrassen

Prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Foto: Ingrid Tenge.

Nå kan du se gårdskartet fra terrassen. Den nye versjonen av gårdskart fungerer både på nettbrett og mobiltelefon.

- Vi tror mange synes det er greit å kunne søke opp kart uten å sitte foran PC’en, sier prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Du må imidlertid ha tilgang til internett for å få opp kartet.

En helt ny versjon av Gårdskart-løsningen ble lansert idag torsdag 14. juni. Tove Vaaje-Kolstad forteller at de har fått gode tilbakemeldinger på en betaversjon som har vært tilgjengelig siden påske. Nå gleder hun seg over at den nye versjonen kan tas i bruk av alle.

Ny funksjonalitet

Det viktigste nye er nok at løsningen fungerer på nettbrett og mobiltelefon. 

- Bedre tegne- og måleverktøy har flere ønsket seg lenge. Nå er det mulig å velge mellom flere symboler og farger, samt skrive inn tekst, forteller Vaaje-Kolstad. 

Mange bruker gårdskart for å tegne inn ulike tiltak eller for å dokumentere plassering av alt fra gjerder til elgposter. 

Av andre nyheter trekker hun fram muligheten for å søke opp gårdskart ved å klikke på driftssenteret for landbrukseiendommen du er interessert i.

– Det er ikke alle som går rundt og husker gårds- og bruksnummer. Men de fleste vet jo hvor gården de eier eller leier ligger, sier Vaaje-Kolstad.

Skjermbilde gårdskart
Foto: Skjermbilde fra Gardskart.nibio.no

Virksomhetskritisk verktøy

Gårdskart er skreddersydd for forvaltning, eiere og leiere av landbrukseiendommer. Mange i kommunal landbruksforvaltning bruker Gårdskart som sitt primær-verktøy. Spesielt de som arbeider med jordbrukssaker.

Gårdskart er kontrollgrunnlaget for arealbaserte tilskuddssøknader som for eksempel produksjonstilskudd. I 2017 var det i gjennomsnitt oppslag på 8 600 eiendommer hver dag.

- Gardskart er uunnverleg i samband med alt arbeid i kommunen med produksjonstilskot, konsesjonssaker, omdisponering og deling etter jordlova og andre landbrukssaker, sier Karin Thauland, næringsrådgiver i Kvinnherad kommune. - Det er vanskeleg å førestille seg korleis vi greidde oss utan, legger hun til.

Ny teknologi gir muligheter

Den nye versjonen av Gårdskart er programmert helt fra bunnen av.

- Noen synes nok dette er unødvendig når vi har en løsning som fungerer, sier prosjektleder Vaaje-Kolstad. Men det er viktig å bruke det nyeste av teknologi for å få gjort de endringene vi ønsker, også i fremtiden.

- Den forrige versjonen kunne for eksempel ikke bygges om til å fungere på mobiltelefon. Nå har Gårdskart et teknisk grunnlag for å videreutvikles med enda mer funksjonalitet. Vi har en liste med ønsker fra brukerne som vi håper å få implementert etter hvert, forklarer Vaaje-Kolstad.

I tillegg kommer alt det nye som brukerne ikke ser. Prosjektlederen trekker fram måten data om eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer hentes og tas vare på til neste gang du vil ha kart for samme eiendom. Ved å cache data som det heter, tar det litt kortere tid å vise kart og beregne arealtall fordi de dataene som sist var i bruk allerede er mellomlagret. Løsningen sjekker imidlertid om det finnes nyere data.

Det viktigste med denne løsningen er nok at Gårdskart-tjenesten blir mer robust. Brukeren kan nå få opp gårdskartet selv om forbindelsen til Kartverket eller Landbruksdirektoratet er nede fordi dataene er «cachet» fra forrige brukerøkt.

Om Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og for eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.