Hopp til hovedinnholdet

Nytt virus truer tomatproduksjonen

7-36-IMG_20181008_152759_BURST001_COVER

Foto: Chamber of Northrhine Westfali, Köln, Tyskland

I Norge dyrkes det hvert år tomater for over 400 millioner kroner. I likhet med oss mennesker kan tomater angripes av virus - det nye tomatbrunflekkviruset er ett av dem.

Tomatdyrkere i flere land har de siste årene fått problemer med dette nye tomatviruset som først ble funnet i Israel i 2014.

– Viruset heter Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), men vi velger å kalle det tomatbrunflekkvirus på norsk, forteller virolog Dag-Ragnar Blystad i NIBIO.

Viruset er nå spredt både til USA og flere europeiske land. Viruset er svært stabilt og smittsomt, og når det først har kommet inn i et tomatgartneri er det vanskelig å bli kvitt. Det gir skader på tomatfruktene, det kan drepe hele planter, og kan følgelig gi store inntektstap for tomatgartnerier.

NIBIO har vurdert at sannsynligheten for utbrudd er svært høy. Derfor har Mattilsynet innvilget et overvåkings og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus i Norge i 2021. Mattilsynet skal ta ut prøver av tomatplanter, og NIBIO skal analysere dem.

Det nye viruset hører til slekten Tobamovirus, og som andre tobamovirus spres ToBTFV lett med kontaktsmitte fra plante til plante. Viruset er også smittsomt etter lang tid i jord. Overføring av smitte på frø er også sannsynlig.

Det nye viruset representerer et stort skadepotensial. Skaden består i at tomatfruktene får gule og brune flekker når planten er infisert. Dette gjør at de ikke er salgbare. Selv planter med lite symptomer kan miste vitalitet. Dermed må de skiftes ut tidligere enn friske planter.

– Dersom det blir utbrudd i ett eller flere norske gartnerier kan tapene, og dermed erstatningsbeløpene, komme opp mellom 10 og 100 millioner avhengig av omfanget, forteller Blystad.

Streng hygiene og forebyggende tiltak er den eneste måten vi kan bekjempe dette viruset på.

 

Formål

Overvåking og kartlegging av tomatbrunflekkvirus i Norge i 2021.

Finansiering: Mattilsynet