Hopp til hovedinnholdet

Alarmerende funn av Phytophthora i import

8-36-alarmerende funn-DSC_0317-SED

Foto: Siri Elise

Arter i mikroorganismeslekten Phytophthora kommer over grensen med importerte planter og har tatt livet av trær i grøntanlegg og naturområder. En studie påviste Phytophthora i 37,6 prosent av importerte grøntanleggsplanter.

Forskere ved NIBIO har de siste to årene på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en kartlegging av skadegjørere i organismeslekta Phytophthora på importplanter. Studien startet opp i 2018 basert på en sterk mistanke om at smitten kommer som blindpassasjer i jorda rundt røttene på treaktige planter. Denne mistanken er nå bekreftet.

– Det er svært alarmerende at det ble funnet 19 Phytophthora-arter i stikkprøver av importen i 2018 og 2019, herav seks nye arter for landet. Hele 38 av 101 prøver i 2019 var infiserte med en eller to Phytophthora-arter, forteller NIBIO-forsker Venche Talgø.

– Planteimport er en risikosport og funnene i undersøkelsen er mest sannsynlig bare toppen av isberget, sier Talgø om funnene. Hun forteller at den dødelige sykdommen allerede har tatt livet av et stort antall trær langs norske elver som Glomma, Drammenselva, Nidelva og Akerselva.

Plantematerialet i studien kom fra Nederland, Italia, Tyskland, Danmark, Belgia, Sverige og Polen og hadde sunnhetssertifikater fra eksportlandene.

– Kartleggingen viser at sunnhetssertifikat og mangel på symptomer ved ankomst til Norge ikke er noen garanti for at plantene er friske, påpeker Martin Pettersson, forsker ved NIBIO.

– Som vi har sett med Covid-19 og mennesker, kan også planter være smittet uten å ha symptomer. Hvilende smitte kan gjøre plantene syke flere måneder etter de har kommet til landet. Med tanke på hvor mye som årlig blir importert, er det svært urovekkende at mer enn 1/3 av det importerte plantematerialet inneholder Phytophthora.

– Nå bør vi gå over fra kartlegging til å sette inn effektive tiltak for å redusere dette alvorlige problemet, sier Talgø.

 

Formål

Overvåke fremmende arter innen slekten Phytophthora ved import av planter.

Finansiering: Mattilsynet