Hopp til hovedinnholdet

Små rundormer koster dyrt

24-04-Rundormer-ef-20120601-102301

Foto: Erling Fløistad

Norske kornbønder taper i dag store beløp på grunn av en liten rundorm som skader røttene og svekker kornplantene. Bedre kjennskap til symptomer og bevissthet rundt valg av kornsorter kan være med på å redusere angrepene.

Korncystenematoder er små rundormer som skader røttene på korn og andre grasarter. Disse småsnylterne finnes i alle korndistriktene i Norge - fra Agderfylkene til Nordland. 

I de senere årene har det vært en økning i skader av korncystenematoder i havre, hvete, bygg og høstrug. Norske kornbønder taper i dag store beløp på korncystenematoder. Infeksjoner fører til en reduksjon av omtrent 100 kilo korn per dekar. På landsbasis kan det årlige inntektstapet være mer enn 100 millioner kroner.  

Angrep av korncystenematoder viser seg vanligvis som flekker med kortvokste planter i åkeren. Dette er mest synlig i havre. Symptomene kan forveksles med næringsmangel og ugunstig pH. Et indirekte symptom på nematodeangrep kan være at feltet inneholder unormalt mye ugras. I havre har bladene på angrepne planter ofte en rødaktig farge. På bygg er bladene ofte gule, mens rotsystemet har mindre tydelige skader. På bladene av hvete kan nematodeangrepet gi en rødgul farge, og røttene blir veldig smale med forgreninger

Økt innsikt og kunnskap om disse rundormene er nødvendig om vi skal ha en lønnsom kornproduksjon i Norge.  Nematodeangrep kan ikke bekjempes med sprøyting. Alle tiltak som gir plantene bedre vekstforhold kan redusere avlingstapene noe, men ikke helt. 

Undesøkelser i NIBIO viser at vekstskifte en av de mest effektive metodene for å bekjempe korncystenematoder. Resistente sorter av korn kan også brukes, men for å velge riktig kornsort er det viktig å vite hvilke nematodetyper som finnes i jorda.

 

Formål

Økt lønnsomhet i norsk kornproduksjon

Samarbeid: Norsk landbruksrådgiving