Svanhovd

NIBIO Svanhovd i Pasvikdalen er sterkt engasjert i miljøforskningssamarbeid i Barentsregionen. Det drives kunnskapsformidling og egen FoU med basis i natur og miljø i Barentsregionen. Stasjonen driver et moderne DNA-laboratorium, besøkssenter, botanisk hage og konferansesenter. Svanhovd har omfattende samarbeid med landene i Barentsregionen.

Svanhovd ligger ved Pasvikelva og midt i den norske kilen som skiller Russland og Finland i nord. Det er et møtested der den østlige sibirske taigaen møter den vestlige boreale skogen. I dette skjæringspunktet finnes mange karakterarter gjennom østlige planter, dyr, fugler og insekter. Forskningsstasjonen ligger dessuten midt i kjerneområdet for brunbjørn.

Bygningene

Svanhovd ble opprinnelig etablert som Statens demonstrasjons- og forsøksgård på 1930-tallet, for å styrke landbruket i Pasvik og som et tiltak for vise den norske suvereniteten i nord. De opprinnelige bygningene og alleen er i dag fredet.

Nærheten til Russland var førende for at senterbygningen ble bygget i 1992 og etablert som Svanhovd miljøsenter. Senterbygningen er senere bygget på og modernisert. Her er det kontorer, konferansesenter, besøkssenter, bjørneutstilling og et moderne laboratorium som også er akkreditert for DNA på brunbjørn. Senteret er omkranset av en botanisk hage som er en av tre offentlige botaniske hager som ligger nord for Polarsirkelen.

Stasjonen huser også adminstrasjonen for Øvre Pasvik nasjonalpark, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Norges jeger- og fiskerforbund og 4H Norge.

DNA-laboratoriet

DNA-laboratoriet ved Svanhovd tilbyr ulike genetiske analyser (f.eks. STR, SNP, ISSR) av ulike dyr og plante-arter. Det tilbys både utvikling av markørsett og analyse av store materialer. Laboratoriet har lang erfaring innen genetiske storskala-analyser, kvalitetssystemer og utvikling av genetiske markørsett. DNA-laboratoriet er tilknyttet en forskergruppe med tung fagkompetanse på genetikk og generell økologi, hvor genetisk overvåkning og forskning på brunbjørn, isbjørn, insekter og fisk er viktige arbeidsfelt.

Laboratoriet er også tilrettelagt for undervisning og gjesteforskere.

DNA-laboratoriet jobber under et kvalitetssystem basert på ISO/IEC 17025, og tilbyr tjenester med dokumentert kvalitet.

Ta gjerne kontakt med laboratorieleder Ida Fløystad for mer informasjon og tilbud.

Svanhovd konferansesenter

Svanhovd konferansesenter er ideelt for store og små møter, samlinger og konferanser. Senteret har moderne møtelokaler for 2 til 80 deltakere, 50 sengeplasser, fristende lokal mat, spennende utstillinger og vakre omgivelser. Kombinasjonen av fagkompetansen på Svanhovd, gode fasiliteter og allsidige aktiviteter gir muligheter for skreddersøm av den gode opplevelsen i god atmosfære og godt møteklima.

Konferansesenteret er lokalisert på gården Svanhovd. Alle de gamle bygningene på tunet er fredet og en bjørkealle fra 30-tallet danner en idyllisk inngangsparti til Svanhovd. En frodig og spennende botanisk hage med nordlige og alpine stauder, nytteplanter og sommerblomster danner rammen rundt konferansesenteret. Der ligger også Svanhovd sin egen grønnsakhage hvor konferanseavdeling henter sine kortreiste grønnsaker i sesongen. Svanhovd er også autorisert besøkssenter for Øvre Pasvik nasjonalpark med utstilling om presenterer Pasvikdalens unike natur, dyreliv, kultur og historie. I tillegg finnes det en spesiell bjørneutstilling hvor en kan lære mer om ikke bare den spennende brunbjørnen, men også om forskningen og forvaltningen av den.

Vi skreddersyr oppholdet etter dine ønsker. Ta kontakt for et pristilbud.

 

Overingeniør Ida Fløystad er laboratorieleder ved Svanhovd
Overingeniør Ida Fløystad er laboratorieleder ved Svanhovd. Foto: Alexander Kopatz

 

Bestilling/ Booking NIBIO Svanhovd

Sentralbord Tlf: +47 46 41 36 00

E-post: svanhovd@nibio.no

Klikk her for priser og mer informasjon.

Atj-5571.jpg
Foto: Anette Tjomsland.
NIBIO Svanhovd

 
Adresse:
NIBIO Svanhovd 23, Svanhovd, NO-9925 Svanvik

Fagavdelinger på Svanhovd

Økosystemer i Barentsregionen Utmarksressurser og næringsutvikling
  
Atj-5573.jpg
Svanhovd konferansesenter. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-5686.jpg
Foto: Anette Tjomsland.