Svanhovd

Kontaktpersoner
Bestilling/ Booking NIBIO Svanhovd

Sentralbord Tlf: +47 46 41 36 00

E-post: svanhovd@nibio.no

Klikk her for priser og mer informasjon.

Atj-5571.jpg
Foto: Anette Tjomsland.
NIBIO Svanhovd

Adresse:
NIBIO Svanhovd, Svanhovd, NO-9925 Svanvik

Fagavdelinger på Svanhovd

Økosystemer i Barentsregionen Utmarksressurser og næringsutvikling
  
Atj-5573.jpg
Svanhovd konferansesenter. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-5686.jpg
Foto: Anette Tjomsland.