Hopp til hovedinnholdet

Vanskelig å erstatte torv i gartnerier

erfl-20180528-134554

Arnt Kvæstad, Eva Brod og Maria Herrero i et av veksthusene på Melby gård og gartneri, Ås. Foto: Erling Fløistad.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utrede konsekvenser av utfasing av uttak og bruk av torv i Norge. For gartnerinæringen finnes det imidlertid ikke gode alternativer.

Det finnes flere gode grunner til å redusere uttaket av torv i Norge. Utvinning av torv fra myr fører til økt utslipp av klimagasser som karbondioksid og lystgass. Dessuten er intakte torvmyrer et viktig leveområde for en rekke plante- og dyrearter.

Torv og torvbaserte produkter har flere ulike bruksområder. For flere av dem finnes det allerede gode og kanskje bedre alternativer som kan erstatte torv. Men på ett område, produksjon av prydplanter og andre pottekulturer i veksthus finnes det ennå ingen gode alternativer. I dag utgjør dette mindre enn 20 % av torvbruken i Norge.

 

Torv sikrer vanntilgangen

Forsker Eva Brod i NIBIO har, sammen med kollega Trond Knapp Haraldsen, utredet alternative vekstmedier som erstatning for torv. Hun bekrefter at det ikke finnes gode alternativer til bruk i kommersiell dyrking av planter i potter.

- Torv har nemlig helt fantastiske egenskaper som vekstmedium, forteller Brod. Torven holder på vann samtidig som den gjør jorda mer porøs slik at plantene får tilstrekkelig med luft.

- Alle andre vurderte produkter vil trenge oftere vanning enn i dag. Flere alternative produkter er under utvikling, men alle har sine ulemper. Det er lenge igjen til gartnerne kan slutte å bruke torv i produksjonen og regne med å levere like jevn kvalitet på plantene, fortsetter hun.

erfl-20180528-135922
Forsker i NIBIO, Eva Brod studerer god rotvekst på blomstene til Arnt Kvæstad. Foto: Erling Fløistad.

Torv sikrer jevn kvalitet

Arnt Kvæstad driver gartneriet på Melby gård og gartneri, i Ås i Akershus. I gartneriet produseres nå sommerblomster, etterspørselen er god og alt selges direkte i eget utsalg.

– Det er tydelig at kundene vil ha kvalitet og service, forteller Kvæstad. Her står kundene i kø.

På en strålende sommerdag i slutten av mai er det bare så vidt han har tid til å snakke med forskerne. Han må få varene ut. Det er travelt å passe på at plantene ikke tørker i varmen, og han har knapt tid til å legge fra seg vannslangen.

Etter mange år i bransjen ser han ingen gode alternativer til torv.

- Jeg har brukt veksttorv fra samme leverandør i 30 år. Jeg vet akkurat hva jeg får – nøyaktig det samme hver gang. 

Når blomstene dyrkes i rein veksttorv styrer han veksten med å vente litt med vanninga. Da slipper han å bruke kjemisk vekstregulering, og fordi torva er uten sjukdomsorganismer har han ingen problemer med rotsjukdommer.

erfl-20180528-140340
Arnt Kvæstad produserer 150 forskjellige vareslag til sommersalget på Melby gård og gartneri. Foto: Erling Fløistad.

Torv er integrert plantevern i veksthus

Siden 2015 har norske bønder og gartnere vært pålagt å følge prinsippene for integrert plantevern. For å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler til et minimum skal alle som dyrker planter dokumentere at de følger åtte prinsipper, der det første er å forebygge smitte av sjukdommer og skader.

- For å unngå sjukdommer på røttene er det viktig med godt reinhold mellom kulturene. Det er også viktig å bruke reine småplanter og rein jord, sier forsker Maria Herrero i NIBIO. Hun forsker blant annet på ulike rotsjukdommer hos planter.

Hos Melby gård og gartneri finner hun bare friske planter. Kombinasjonen av kort sesong, godt renhold mellom kulturene og ny torv hvert år bidrar til å opprettholde godt integrert plantevern.

erfl-20180528-140017
Forsker i NIBIO, Maria Herrero studerer røtter og finner ingen sjukdommer på blomstene til Arnt Kvæstad. Foto: Erling Fløistad.
12.jpg
erfl-20180528-140455.jpg
God struktur og vanntilgang i vekstmediet er viktig for god rotutvikling, her er det tydelig at systemet fungerer. Foto: Erling Fløistad. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.