Hopp til hovedinnholdet

Plantehelseforsker Leif Sundheim er tildelt Kongens fortjenestemedalje

DSC_5945

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland deler ut Kongens fortjenestemedalje til Leif Sundheim. Foto: Erling Fløistad.

Professor og tidligere forskningssjef og direktør, Leif Sundheim, er idag tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin svært store innsats for forskning og undervisning innen plantevern og plantehelse.

Sundheim har i over 50 år vært involvert i undervisning og veiledning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fra 1988 til 2006 hadde Sundheim ledende stillinger i forløperne til dagens Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Tildelingen støttes av NIBIO, NMBU, Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM), og Ås Senterparti, alle institusjoner hvor Sundheim har hatt viktige posisjoner i mange år.

Svært stor innsats for plantevern og plantehelse

Medaljen ble idag utdelt av Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland hos NIBIO i Ås. Svarstad Haugland er kongens representant i Akershus og utfører oppdrag på vegne av kongehuset.

- Du har gjort en svært stor innsats for å fremme utdanning og forskning innen plantevern og plantehelse, sa Svarstad Haugland i sin tale, og fremhevet særlig innsatsen for plantepatologi, og bioteknologi, og et stort internasjonalt engasjement.

Sundheim bygget opp en moderne undervisning av høy kvalitet innen plantepatologi. Han forsto tidlig verdien av å ta i bruk bioteknologi innen sitt fagområde og innhentet kunnskap om molekylærbiologiske metoder fra USA.

Fylkesmannen understreket at Sundheim er en verdig mottager av medaljen, og at han oppfyller flere av kriteriene for tildeling.

- Gratulerer med dagen! Du får senere en invitasjon til mottaking hos H.M Kongen slik at du får anledning til å takke ham personlig, sa Svarstad Haugland da hun overrakte fortjenestemedaljen.

Vitenskapsmannen, feltmannen og lederen

Forslagsstiller for utdeling av fortjenestemedaljen, direktør for Divisjon for bioteknologi- og plantehelse, i NIBIO, Arne Hermansen, skrev i sin anbefaling:

«Sundheim har beveget seg like godt i de høyeste vitenskapelige sfærer som ute i felten hos bonden, og denne tilnærmingen til faget har preget de som har vært Sundheims medarbeidere.»

I sin tale under utdelingen sa Hermansen:

- Du er en meget verdig mottager av denne medaljen. Det er ikke bare oss forslagsstillere som mener det, men det har vært en gjenganger blant de vi har vært i kontakt med i forbindelse med dette arrangementet.

I Hermansens anbefaling beskrives Sundheim som en glimrende administrator og leder, som tar godt vare på de ansatte i omstillingsprosesser.

- Personlig vil jeg takke deg for positivitet, pågangsmot og hastighet. Det er gull verdt. Du har også stor omsorg for de rundt deg og du er meget behagelig å samarbeide med, sa Hermansen.

20040601ef069
Åpningen av Plantevernbygningen. Leif Sundheim mottar nøkkelen til bygget av Landbruksminister Lars Sponheim. Foto: Erling Fløistad.

Viktig innsats for statusen til dagens plantefag

Professor og instituttleder for Institutt for plantevitenskap ved NMBU, Odd Arne Rognli skriver i sin anbefaling:

«Dr. Sundheim har gjort en innsats for norsk og nordisk landbruksutdanning og landbruksforskning langt utenom det vanlige. Hans entusiasme for undervisningen og faget har bidratt svært mye til den sterke statusen plantefag har ved dagens NMBU.»

- Du har vært lærer for majoriteten av dagens plantepatologer i Norge i dag. Det er en reell verdiskaping i samfunnet som er verdt å merke seg, sa dekan Kari Kolstad ved NMBU i sin hilsningstale under utdelingen.

Pioner, initiativtager og gjennomfører

I Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har Sundheim vært medlem i Faggruppen for plantehelse og plantevernmidler siden 2004, og leder fra 2007 til 2014. VKM skriver at

«Sundheims faglige vitenskapelige tyngde og engasjement har vært sentral for kvaliteten til faggruppens arbeid og således viktig for VKMs omdømme».

- Du er en veldig respektert og tydelig leder med god kunnskap og oversikt. Du er pragmatisk, løsningsorientert, positiv og humørfylt. Produktiv, respektfull og omtenksom. Fokusert, med stor arbeidskapasitet. Og du har et stort og viktig nettverk som vi drar stor nytte av, sa Elin Thingnæs Lid, prosjekteier for matområdet og hovedkomitéen i VKM.

Hun beskrev Sundheim som en pioner i komiteens arbeid, og trakk frem at over halvparten av alle risikovurderingene fra Faggruppen for plantehelse har blitt til under Sundheims ledelse.

- Du er både initiativtager og gjennomfører, og det er det ikke alle som er. Vi er veldig takknemlig for å ha deg om bord. Gratulerer med velfortjent medalje, og husk at vår søkeportal er åpen for fire nye år i VKM!

20040630ef0388
: Leif Sundheim har ordet på Planteverndagen 2004, ute i en økologisk speltåker nord for Drammen. Foto: Erling Fløistad.

Engasjert lokalpolitiker

Ved siden av jobben som forsker var Sundheim svært engasjert i ulike verv i kommunestyret og skolepolitikken i Ås, i perioden 1979 til 1991. Øistein Larsen og Odd Rønningen fra Ås Senterparti skriver i sin anbefaling:

«Leif var en engasjert og dyktig leder av skolestyret som evnet å samarbeide på tvers av partigrensene og som også arbeidet godt i lag med skolestyret».

Etter et opphold kom han tilbake som varamedlem i kommunestyret og leder for Eldrerådet i perioden 2007 til 2011. Sundheim var også meddommer i Borgarting lagmannsrett, fra 1996 til 2000.

Den aktive pensjonisten

Sundheim er fortsatt, i en alder av over 80 år, svært aktiv. Han har pensjonistavtale med NIBIO og er medlem av faggruppen for plantehelse i VKM.

- Leif har vært pensjonist siden 2006, i rundt 12 år nå, og han har vært her på huset de fleste hverdager, sa Hermansen.

Som pensjonist har Sundheim blant annet brukt tid på å registrere det omfattende soppherbariet til NIBIO i en elektronisk database. I samlingen er det funn fra 1919 og opp til dags dato. Sundheim har registrert over 34.828 funn (eksikater) i databasen. Dette arbeidet er av stor samfunnsmessig interesse. 

- Hvis jeg skulle gått gjennom hele CVen i detalj så ville jeg nok brukt resten av dagen, sa Hermansen. Han kunne fortelle at det var litt detektivarbeid for å finne alt Sundheim har produsert, og listen er trolig ikke helt komplett, men her er oversikten over det som dukket opp: 59 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift, 23 norske bøker/kapitler, 29 risikoanalyser, 8 kompendier, 71 populærvitenskapelige artikler, 67 foredrag og plakater på internasjonale konferanser og 8 kapitler i internasjonale bøker. I tillegg har Sundheim veiledet 30 masterstudenter og 13 doktorgradsstudenter ved NMBU.

DSC_5950.jpg
Leif Sundheim med Kongens fortjenestemedalje. Foto: Erling Fløistad.
Fakta om Kongens fortjenestemedalje:

Kongens Fortjenstmedalje utdeles som belønning for:

  • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.

  • Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.

  • En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.
     

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.