Hopp til hovedinnholdet

Nytt europeisk verktøy for varsling av skadegjørere

mg201409_DSC_4020

Beslutningsverktøyet vil gi forskere, bønder og rådgivere i Europa tilgang til modeller for beslutningsstøtte tilpasset deres regionale forhold. Foto: Morten Günther

NIBIO har bidratt til utviklingen av en ny gratis digital plattform for varsling av skadegjørere for bruk i europeisk landbruk. Plattformen blir lansert i dag, og er en del av EUs satsing på integrert plantevern.

Den 19. september lanseres en gratis europeisk nettbasert plattform som er enkel å bruke for overvåking og håndtering av skadegjørere i ulike kulturer. Plattformen er utviklet i EU-prosjektet IPM Decisions og vil gi forskere, bønder og rådgivere tilgang til modeller for beslutningsstøtte tilpasset deres regionale forhold.

Etter en enkel og rask prosess med registrering av gården og valg av relevant beslutningsstøtteverktøy, har brukerne direkte tilgang til informasjon og anbefalinger for deres gård fra det valgte verktøyet.

Forskere og programvareutviklere i NIBIO har vært med å utvikle plattformen, der VIPS (Varsling innen planteskadegjørere) har vært en inspirasjon.

20220913_123006_cropped.jpg
Brita Linnestad, senioringeniør, Tor-Einar Skog seniorrådgiver og Berit Nordskog forsker ved NIBIO har bidratt til utviklingen av en ny gratis digital plattform for varsling av skadegjørere for bruk i europeisk landbruk i prosjektet IPM Decisions. Foto: Siri Elise Dybdal

Lang erfaring

– Vi ble kontaktet av de som er prosjektledere i organisasjonen for noen år siden. De så at vi hadde VIPS-systemet som har åpen kildekode. Dette synes de var inspirerende. Ettersom vi hadde erfaring med sånne systemer mente de at NIBIO ville være en sterk partner i et slikt konsortium og vi tok blant annet del i søknadsprosessen, forklarer Tor-Einar Skog, seniorrådgiver og programvareutvikler i NIBIO.

Han forteller at NIBIO-teamet har brukt erfaringer fra VIPS gjennom 20 år til å komme opp med gode råd om design og oppbygging av applikasjonen.

– Det har vært verdifullt, fordi vi har erfaring med å sy sammen forskjellige værdatasystemer og ulike varslingsmodeller og gjøre dem tilgjengelige på en strukturert måte. Dette er noe av det vi har bidratt med i den nye plattformen, sier Skog.

– I forbindelse med værdata har vi et svært godt samarbeid med Meteorologisk institutt som også deltar i dette prosjektet, legger han til.

 

Legger sammen systemer

Berit Nordskog, forsker i NIBIO, koordinerer NIBIOs innsats i IPM Decisions. Hun forklarer at Vips er et av mange slike varslingssystemer i Europa og verden.

– I Europa er det en del private som selger slike tjenester. Dette er et initiativ for å gjøre modeller mer tilgjengelig på tvers av ulike tjenester i Europa gjennom åpen kildekode. Plattformen vil også gjøre det mulig å sammenligne modeller opp mot hverandre og sammenstille etter hva som passer best i det området der det skal tas i bruk, sier hun.

Nordskog forteller at det i IPM Decisions vil være tre muligheter når det gjelder visning av beslutningsstøtteverktøyet:

– Enten kan det være fullintegrert og alt er gratis som med VIPS, eller så kan det være halvveis integrert med kobling mot en abonnementstjeneste fra andre aktører, eller så vil det være en lenke for hvor du kan finne varslingstjenester. Ofte er tjenestene basert på at du har spesialisert deg på en kultur eller trenger informasjon om en skadegjører. I denne plattformen får man oversikt over forskjellige skadegjørere i ulike kulturer. Per nå er 20 modeller tilrettelagt og vil bli gjort tilgjengelig etter hvert. Målet er at det kan komme flere tjenester inn med tiden, legger hun til.

 

Kommer tilbake til VIPS

– Arbeidet med plattformen vil også komme VIPS til gode, sier Skog.

– For det første får vi muligheten til å koble andre systemer i Europa til Vips gjennom IPM Decisions. Vi får mer værdata fra andre kanaler, og vi har vært med på å utvikle en del IT-teknologiske ting som vil finne veien tilbake til VIPS med tid og stunder. Dessuten vil vi innlemme flere gode ideer som har kommet opp. På sikt vil dette også styrke VIPS-teknologien, kommenterer han.

Nordskog påpeker at teknologien bak IPM Decisions-plattformen i tillegg er en del av grunnstammen i det store nylig oppstartede prosjektet NIBIO har fått i Malawi - Malawi Digital Plant Health Service (MaDiPHS).

– Det går en linje fra dette prosjektet til MaDiPHS. De tingene vi har skrevet og programmert i IPM Decisions, vil bli bragt inn i Malawi-prosjektet. I og med at det er åpen kildekode kan vi bruke det slik vi vil, avslutter hun.

Fakta om IPM Decisions

IPM Decisions har som mål øke nytteverdien av digitale beslutningsstøtteverktøy (Decision Support Systems-DSS) for Integrert plantevern (IPV). Prosjektet skal levere DSS, data, verktøy og ressurser gjennom en pan-europeisk nettbasert plattform og et IPV beslutningsnettverk.

Tilgjengelige DSS ved oppstart

Plattformen tilbyr varsel om risiko for angrep av skadedyr og sjukdommer. Det vil fra start være er 11 varslingsmodeller inkludert i plattformen. Flere modeller vil bli tilgjengelig før vekstsesongen 2023.

Tilgjengelig varslingsmodeller pr. 19. september 2022:

• Gul dvergsjukevirus i vinterhvete og vinterbygg

• Gulrotflue i gulrot

• Tørråte i potet, tre forskjellige modeller

• Eplevikler i eple

• Kålfly i flere kålvekster

• Jordfly i ulike avlinger (salat, selleri, kålvekster, etc.)

• Bladflekksjukdommer i vinter- og vårhvete (Hvetebladprikk, hveteaksprikk og hvetebrunflekk)

• Salatbladskimmel i salat

• Salgallmygg i vårhvete

ef-20120813-131113-Edit.jpg
NIBIO-teamet har brukt erfaringer fra VIPS gjennom 20 år til å komme opp med gode design og oppbyggingen av den europeiske applikasjonen, som også vil ha åpen kodekilde.- Foto: Erling Fløistad
ef-20051121-130756.jpg
Plattformen tilbyr varsel om risiko for angrep av skadedyr og sjukdommer, blant annet kålfly i flere kålvekster. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.