Hopp til hovedinnholdet

Nord-Norge viser vei innen bærekraftig opplevelsesturisme

Girl-with-king-crab-Kirkenes-072009-99-0055_1500_cropped.jpg

Jente med kongekrabbe, Kirkenes. Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com.

Lokal kultur og natur er råvarene i den raskt voksende opplevelsesturismen i Nord-Norge. Potensialet er stort, men videre vekst og utvikling må skje på en bærekraftig måte, understreker NIBIO-forsker.

Reiselivsnæringa i Norge er i stadig fremmarsj. I 2015 omsatte 112 000 ansatte i 11 000 overnattings- og serveringsbedrifter for 75 milliarder kroner. I 2017 forventes det ytterligere vekst i antall overnattinger.

Den største veksten for reiselivsnæringa skjer i det opplevelsesbaserte reiselivet, og da særlig i Nord-Norge. Fra 2005 til 2014 økte omsetningen her med 150 prosent (fra 508 til 1268 millioner kroner).

 

Opplevelsesturisme kan ikke eksporteres

Opplevelsesturismen benytter seg av natur og kultur som et utgangspunkt for unike opplevelser.

Forsker Eva Narten Høberg ved NIBIO, har opplevelsesturisme som en viktig del av sin arbeidshverdag.

- Små lokalsamfunn kan benytte seg av den særegne kulturen, naturen og dyrelivet de har rundt seg, og legge til rette for noe helt spesielt for opplevelseshungrige turister. Alle lokalsamfunn har sine spesielle kvaliteter og særtrekk. Både naturen og kulturhistorien er rike kilder til opplevelser. Turistene skal kunne føle med alle sansene hvor de er i verden, sier Høberg.

Det er altså et fokus på den helhetlige opplevelsen som inkluderer hva man ser, lukter, hører og smaker. Og gjennom dette – hva man føler. Disse kildene til opplevelse kan ikke eksporteres, men må nytes på stedet. Med natur og kultur som råvare, må turistene oppsøke opplevelsene der hvor havørna flyr, hvalen dykker, fisken biter, fjellene står støtt og der lokalbefolkningen holder kulturen levende.

– Samtidig må hensynet til natur og miljø sikre at man ikke bruker opp disse råvarene. De må gjenbrukes, i motsetning til å forbrukes, poengterer Høberg. Videre vekst og utvikling innen reiselivet må skje på en bærekraftig måte.

 

røyket fjellrøye fra gryteselv fjellgård.jpg
Røyket fjellrøye fra Gryteselv fjellgård i Hattfjelldal. Interessen for turistfiske i innlandet er økende. Foto: Eva Narten Høberg.

 

Den ansvarlige turisten

En økende trend innen opplevelsesturisme, er såkalt «ansvarlig turisme» der turistene søker bærekraftige reisemål.

– Mange turister har en økende bevissthet rundt hvilket fotavtrykk vi etterlater oss. De er altså opptatt av miljø og bærekraft på mange nivå. Dette gjenspeiles i deres reisevalg, forteller Høberg.

Bærekraftig turisme innebærer langsiktig hensyn til miljøet, økonomisk gjennomførbarhet og ivaretakelse av kulturen. Det betyr at turistnæringa må ha kunnskap om hva som skal til for å være bærekraftig, og at de har gode miljøløsninger.

– Næringa må vise turistene at de har et tilbud som både er miljøvennlig og som garanterer for gode opplevelser. De må vise at de tar spesielle hensyn til både natur og kultur, og tilbyr opplevelser som bygger på disse verdiene.

mg201601_DSC_5316_cropped.jpg
Interessen for norske mattradisjoner og opplevelsesturisme er økende også i utlandet. Denne uken besøker tusenvis av mennesker den norske standen under Grüne Woche i Berlin. Foto: Grüne Woche 2016, Morten Günther.

 

Ny kunnskap er en opplevelse i seg selv

Forskerne mener det er avgjørende at reiselivsaktørene har god kunnskap om råvarene som ligger til grunn for opplevelsen de tilbyr, og at de formidler videre til turistene. Men hvorfor er denne kunnskapen så viktig?

– Jo mer kunnskap man har, jo større mulighet har man til å sette samme unike opplevelser. Jeg vil bruke mat som et eksempel, sier Høberg, som har lokalmat og matkultur som sitt ekspertområde.

– Kunnskapen kan være produksjonsmetoder, driftsformer, husdyrraser eller plantesorter. Det kan handle om konserveringsmetoder, foredlingsmetoder og tilberedningsmetoder. Kunnskapen kan også være matens kulturhistorie: Hva spiste man til ulike tider, og hvorfor? Kunnskapen kan også være hva som skjer med råvarene og næringsstoffene når man fermenterer, speker, tørker eller spirer. Alt dette utgjør historien. Det er så mye mer enn produksjonssted, som mange nøyer seg med å formidle når de skal fortelle matens historie.

– Det hjelper imidlertid ikke å ha all denne kunnskapen hvis man glemmer å formidle den videre til gjestene. Man må fortelle hvilke valg og hensyn man har tatt og hvorfor. Formidlingen til gjesten er derfor helt avgjørende for opplevelsen av et unikt produkt. Med andre ord må man lære bort noe som en del av opplevelsen. Når det blir gjort på den rette måten – først da er opplevelsen komplett.

mg200606_DSC_3235.jpg
Fugleturisme er en viktig del av opplevelsesturismen i Øst-Finnmark. Foto: Morten Günther.

Se mot nord!

«Det er langt, dette landet. Det meste er Nord», skrev Rolf Jacobsen.

– Nord-Norge har opplevd en større vekst enn resten av landet. Det kan skyldes at man i denne regionen har hatt et større fokus på opplevelsesproduksjon som en viktig del av reiselivsnæringa. Etter lang tids markedsføring av det arktiske, blir Nord-Norge sett på som et eksotisk reisemål.

– Vår oppfordring er derfor: Se mot nord, og dra nytte av kunnskap og erfaringer fra forskning og utvikling innen opplevelsesturismen der, avslutter Høberg.

Over hele Norge er potensialet for videre vekst stort, men det vil kreve samhandling og mer kunnskap om kultur og natur – selve råvarene for en bærekraftig opplevelsesturisme.

 

mg201511_DSC_4504.jpg
Kombinasjonen av nordlysopplevelser og hvalsafari har hatt stor innvirkning på reiselivet i Tromsø de siste årene. Foto: Morten Günther.

 

FNs internasjonale år for bærekraftig turisme for utvikling

logo_en_1-700x681.jpg

2017 er FNs internasjonale år for bærekraftig turisme for utvikling.

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) regner med at mer enn 1,1 milliarder turister har vært på en internasjonal reise i løpet av 2016. I år 2000 var tallet 674 millioner.

Alle disse reisene vi foretar har både positive og negative effekter for lokalsamfunn og for kloden vår.

UNWTO fremhever fem punkter for hvordan turisme kan spille en nøkkelrolle for FNs bærekraftsmål. Turisme kan bidra til:

  • inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst
  • sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom
  • effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima
  • kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv
  • gjensidig forståelse, fred og sikkerhet

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.