Hopp til hovedinnholdet

Økningen av borreliose skyldes ikke bare hjortedyra

Forde09_432_cropped.jpg

Antallet alvorlige tilfeller av den flåttoverførte sykdommen Lyme borreliose har økt de siste tiårene. Økende bestander av hjortedyr er ikke den eneste årsaken.

Hjortedyr som elg, rådyr og hjort, er vertsdyr for sykdomsbærende flått.

Nye analyser viser at antallet tilfeller av borreliose øker med tettere bestander av hjortedyr, men at økningen i antallet hjortedyr ikke er stor nok til alene å forklare den økningen som har vært i tilfeller av borreliose i Norge. Andre faktorer som et varmere klima er sannsynligvis også viktig for å forklare økningen av antallet tilfeller av borreliose de siste tiårene.

Forskningen, som er utført av forskere ved Universitetet i Oslo, Veterinærinstituttet og NIBIO, ble nylig publisert i fagtidsskriftet Nature Communications.

Prosjektet TickDeer er finansiert av Norges forskningsråd over forskningsprogrammet Miljø 2015.

Målet med TickDeer er å øke kunnskapen om hvordan hjortedyra påvirker flåtten og antallet tilfeller av borreliose i Norge.

bilde 3_flaatt radyr Mysterud.JPG
Flått på rådyr. Foto: Atle Mysterud.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.