Hopp til hovedinnholdet

Internasjonalt seminar om framtidens utmarksbeite

COLOURBOX28340115

Utsikt over Ballstad i Lofoten. Foto: www.colourbox.com

Forskere, bønder og andre som er interessert i framtidens utmarksbeite inviteres nå til internasjonalt seminar på Vestvågøy i Lofoten.

Det internasjonale forskernettverket Mountain Pasture, samles annet hvert år i ulike fjellområder rundt om i Europa for å snakke om nye utfordringer og muligheter på utmarksbeitet. I september i år møtes nettverket for 20. gang. NIBIO er vertskap for arrangementet som finner sted i Ballstad, en liten fiskerlandsby i Lofoten. 

Programmet er satt opp med fokus på særlig tre forskningsfelt; nye teknologiske løsninger, beitedrift og naturforvaltning, og utmarksbeite i et klimaperspektiv.

Per Stålnacke, forskningsdirektør i NIBIO, åpner seminaret med noen synspunkter om utmarksbeitets rolle i et bioøkonomisk perspektiv. Deretter vil Gustav Karlsen (NLR) og Finn Arne Haugen (NIBIO) fortelle om «Lofotlam» og utvikling av produktet fra lokal spesialitet til anerkjent merkevare.

 

Nye teknologiske løsninger

Naturen har blitt nyttet til beite siden mennesker begynte med husdyr. Men driftsformen utvikler seg i takt med tiden og nye teknologiske muligheter. Hvor langt har egentlig forskninga kommet på dette området? Noe av det vi kan se fram mot, er større muligheter til styrt beitebruk gjennom ny gjerdeteknologi, og beiteovervåking ved hjelp av droner og sensorteknologi.

Riccardo Beltramo er professor ved Universitetet i Torino. Han kommer fra Piomonte i Italia til Lofoten for å fortelle om teknologiske løsninger og hvordan vi kan holde oversikten over utmarksbeite fra pc’en.

 

Kulturlandskap, beitedrift og naturforvaltningen

Husdyr på beite i utmarka har mange fordeler for både landskapspleie og husdyrhold. Denne driftsformen har satt et preg på landskapet som er identitetsbærende for mange lokalt. I tillegg er det åpne kulturlandskapet svært attraktivt for reiselivet. Men beitedyra er ikke de eneste i utmarka. Ulike interesser i naturen kan føre til store konflikter – som den mellom beitedyr i møte med vernet rovvilt, eller utfordringer knyttet til utbygging av hyttefelt.

Forsker Inger Hansen ved NIBIO er leder for Norsk viltskadesenter. Hun har lang erfaring i både kartlegging av rovviltskader og innføring av forebyggende tiltak mot skader i norsk utmark. Disse erfaringene vil hun fortelle mer om på seminaret i september.

 

Utmarksbeite i et klimaperspektiv

Stadige klimaendringer medfører at beitenæringa, i likhet med resten av landbruket, må endre og tilpasse drifta til de nye forholdene. I tillegg må landbruket ta sitt ansvar for å begrense negativ klimapåvirkning. Hvordan kan vi begrense uønsket klimagassutslipp fra landbruket og beitenæringa?

Mitch McClaran er professor ved Universitetet i Arizona, Tucson. Denne delstaten har som regel svært tørre og varme somre, men er likevel på topp når det gjelder landbruk i USA, kun overgått av Wyoming. McClaran kommer til Lofoten for å fortelle hvordan de håndterer tørke i beiteområdene.

 

Opplev Lofoten

NIBIO-forskerne Grete Jørgensen og Vibeke Lind, er blant forskerne som deltar i nettverket. De er vertskap for årets seminar, sammen med representanter fra Nordlandsforskning og Norsk Landbruksrådgiving Lofoten.

De nevner spesielt to datoer som er viktige å merke seg i første omgang.

– 10. mai er frist for de som vil bidra med postere og presentasjoner på seminaret, sier Lind. Det kan også være lurt å merke seg fristen for early bird-registrering som er 1. juni.

– Vi har allerede over 40 påmeldte fra rundt om i verden, sier Jørgensen. Men vi håper enda flere griper muligheten til å oppleve faglig påfyll i fantastiske Lofoten i september.

Fakta

Viktige datoer:

  • 10. mai: Frist for innsending av bidrag (Abstract template finner du her)
  • 1. juni: Godkjenning av sammendrag og frist for early bird-registrering
  • 15. juli: Endelig påmeldingsfrist
  • 9.-12. september: Det 20. seminaret for FAO-CIHEAM Mountain Pasture subnetwork

Medarbeidere: Nordlandsforskning, Norsk Landbruksrådgiving Lofoten og NIBIO

Finansieringskilder: NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving Lofoten og Norges Forskningsråd.

Bilde Tjøtta okt. 2004 006.jpg
Foto: Dordy Mogstad.
plansje11-1.jpg
Foto: Vibeke Lind.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.