Hopp til hovedinnholdet

Ny rammeavtale mellom NIBIO og Norad

20180921-DSCF0160

Fredag signerte Jon Lomøy og Nils Vagstad rammeavtalen mellom Norad og NIBIO. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Forskningsbasert kunnskap er viktig når man skal svare på de store globale utfordringene. Nå har NIBIO signert en rammeavtale med Norad.

Klimasmart landbruk og bekjempelse av fall armyworm – et skadedyr som angriper en rekke kulturplanter og truer matsikkerheten i mange afrikanske land - er eksempler på områder hvor NIBIO vil kunne bidra med fagkunnskap.

 

Trenger fagkompetanse

Rammeavtalen, som ble signert i forrige uke på Ås, har som formål å gjøre fagkompetansen i NIBIO tilgjengelig for Norad.

- Dette er en milepæl for NIBIO. Vi ønsker å ta en større og tydeligere rolle i internasjonalt utviklingsarbeid fordi vi, med vår fagekspertise, sitter midt i det vi kaller «de store globale utfordringene», sier Nils Vagstad, direktør ved NIBIO.

Han fremhever at NIBIO har brede og svært dype røtter innen områder som skog og plantehelse, som blant annet er viktige når det gjelder matsikkerhet i Afrika hvor de største utfordringene ligger.

Forskningsinstituttet vil stille fagkompetanse til rådighet for Norad innen en hel rekke fagområder knyttet til utviklingssamarbeid og fattigdomsreduksjon. Dette vil blant annet inkludere miljø, mat og planteproduksjon, plantevern, kart og arealbruk, landbruks- og miljøstatistikk, matsikkerhet og trygg mat, genressurser, skogbruk og REDD+, klima og klimarapportering, nærings- og samfunnsøkonomi og digitale informasjonsplattformer innen skog og landbruk. NIBIO har nylig opprettet en eget senter for internasjonalt utviklingssamarbeid (CID - Center for International Development) som skal koordinere arbeidet.

20180921-DSCF0168
Representanter fra NIBIO, Norad, Utenriksdepartementet og Landbruks- og matdepartementet var tilstede under signeringen. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Glad for avtale

Jon Lomøy, direktør i Norad, sier han er svært glad for å ha fått på plass en avtale med NIBIO.

Lomøy påpeker at forskning kan bidra til innsikt som kan svare på viktige globale utfordringer.

Han fortalte også at budskapet fra ledere i utviklingsland er at de vektlegger kunnskap i stadig større grad, og at dette vil være en viktig del av framtidig utviklingspolitikk.

Men for å lykkes med kunnskapsoverføring kreves det langsiktige prosesser, sier Norad-sjefen.

 

P1010162
Involvering av ulike interessenter på alle nivåer er svært viktig i NIBIOs internasjonale arbeid, som i prosjektet ClimaAdapt i India. Selv om kvinnene gjør mesteparten av den praktiske jobben i indisk landbruk, er det mennene som bestemmer. Gjennom kunnskapssenter har kvinner fått en ny og egen møteplass. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

 

Styrker det internasjonale arbeidet

Udaya Sekhar Nagothu, direktør for senter for internasjonalt utviklingssamarbeid (CID) ved NIBIO, mener avtalen vil styrke den internasjonale aktiviteten til NIBIO:

- Avtalen med Norad gir NIBIO anerkjennelse som en kompetent partner i internasjonalt utviklingssamarbeid. Dette vil styrke NIBIOs posisjon som kompetansemiljø på områder som blant annet matsikkerhet og klimatilpasning. En rammeavtale med Norad gir oss en ny plattform for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

NIBIO har ifølge Sekhar et variert utvalg forskere fra mer enn 30 land. I dag står den internasjonale aktiviteten for rundt 15% av instituttets virksomhet.

- Vi har et stort engasjement for å bidra til å takle globale utfordringer. En slik rammeavtale med Norad gir oss en ny plattform for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Men han påpeker at involvering er nøkkelen til suksess i slike prosjekter:

- Involvering av ulike interessenter på alle nivåer er svært viktig i vårt internasjonale arbeid. Eksempler på arbeid hvor dette har hatt stor betydning er et av våre flaggskipprosjekter ClimaAdapt og Resilience (2018-2022) i India. Disse programmene legger vekt på formidling og nær dialog med alle interessenter fra starten. I prosjektene har vi blant annet tatt i bruk egne kunnskapsentre, varsling- og informasjonstjenesten VIPS, sosiale medier, workshops, seminarer osv.

 

20161115-RVPX3640.jpg
Benin er et av landene i Vest-Afrika som er hardt rammet av den nye skadegjøreren Fall Armyworm. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

20 års erfaring fra Afrika

Belachew Gizachew, koordinator for Afrika ved NIBIO, sier at Afrika blir et stadig viktigere område for Norsk bistand og dermed NIBIO.

- Norge har over 40 års tilstedeværelse i Afrika med oppbygging av kompetanse innen utdanning, landbruk og skogbruk. NIBIO er for tiden involvert i forsknings- og utviklingssamarbeid i mer enn 10 afrikanske land - for eksempel Tanzania, Benin, Etiopia, Kenya, Liberia, Malawi, Uganda, Rwanda, Sør Afrika m.fl. Vi arbeider blant annet med bærekraftig, klimasmart landbruk, vannressurser, restaurering av skog og landskap og skogovervåking m.m., forteller Belachew.

 

Landbruk viktig i bistandsarbeid

Avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet, Henrik Einevoll, var svært positivt til et slikt samarbeid og påpeker at landbruk nylig har fått en helt annen stilling i bistandsarbeidet. Han sier at han selv har besøkt flere av NIBIOs internasjonale prosjekter og er svært imponert over resultatene.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.