Hopp til hovedinnholdet

Fagskoleutdanning nominert til Matprisen 2022

BMO_ Foto_Lovise Myrnes Steinrud

Den høyere yrkesfaglige utdanningen, Bærekraftige matopplevelser, er nominert til Matprisen 2022 som "Årets formidler". Kunnskapsformidling i vertskapsrollen er et nytt fagområde som utdanningen har etablert. Dette handler om at aktører langs hele verdikjeden skal formidle kunnskap om bærekraftig matproduksjon og forbruk til befolkningen. Foto: Lovise Myrnes Steinrud

Fagskoleutdanninga «Bærekraftige matopplevelser» ved Nordland fagskole, ble i dag nominert til Matprisen 2022 i kategorien «Årets formidler».

Matprisen har siden 2014 hedret bønder, kokker og andre aktører som bryr seg om bærekraftige måltider, og samler hele næringskjeden i matbransjen.

Totalt ble 21 personer og virksomheter i dag nominert i sju ulike priskategorier: Matprisen, Årets kjøkken, Årets storkjøkken, Årets produsent, Debioprisen, Årets formidler og Årets salgskanal.

– Blant årets nominerte finner vi en bredde av dem som tar bærekraftige valg, enten de produserer, foredler, omsetter, serverer eller formidler. Matprisens jury vil løfte fram de som går foran og tjener til inspirasjon for alle andre, sier Mikael Svensson, juryleder for Matprisen 2022.

Studenter på Sæterstad gård_Foto Eva Narten Høberg.jpg
FN sier at alle land skal bruke sine egne ressurser til matproduksjon. Norge består av 95 prosent utmark, og halvparten av dette er egnet som beite for våre drøvtyggere. Beitesesongen må utnyttes godt for å motvirke at utmarka ikke skal bli gjengrodd. Foto: Eva Narten Høberg

Glad for å bli nominert

– Av hensyn til klima, miljø og vår egen og andre lands matsikkerhet, har det aldri før vært viktigere å formidle kunnskap om betydningen av å produsere mat på egne ressurser. Vi er derfor svært glade for at Nordland fagskoles utdanning, «Bærekraftige matopplevelser», blir lagt merke til gjennom denne nominasjonen, sier prosjektleder Eva Narten Høberg ved NIBIO.

Høberg er matkulturforsker og fagansvarlig for studietilbudet som ble godkjent i 2020. Hun representerer utdanningen som er nominert til «Årets formidler».

– Det overordnede fokuset i utdanningen er i henhold til FNs klimapanel, at alle land skal produsere mat på sine egne ressurser. Bruk av det norske ressursgrunnlaget til matproduksjon for å øke matsikkerhet og beredskap, er et overordnet mål med utdanningen. Dette har fått økt aktualitet på grunn av pandemier, krig og blokader, forteller Høberg.

– Utdanningen legger blant annet vekt på å formidle et nyansert bilde av drøvtyggernes rolle i et bærekraftig perspektiv, sett i forhold til naturgitte forhold med bruk av de norske utmarksressursene.

BMO_Sanking ville vekster_Foto Nordland fagskole.jpg
Våren 2023 uteksamineres verdens første fagteknikere i bærekraftige matopplevelser. De får en tverrfaglig kompetanse der de lærer hvordan og hvorfor bruke mat produsert på våre egne ressurser. Utdanningen er praksisnær og legger vekt på betydningen av å formidle handlingsbåren kunnskap med utgangspunkt i natur- og kulturverdier. Foto: Nordland fagskole

Verden trenger generalistiske spesialister

– Industrialiseringen av matproduksjonen førte til en oppstykking av matkompetansen, forteller Høberg. Den helhetlige kompetansen ble svekket i samfunnets streben etter å forvandle en befolkning med generalister til spesialister. Fagfolk med en helhetlig forståelse for matproduksjon fra jord og fjord til bord ble derfor mangelvare. Dette må vi sørge for å få på plass igjen snarest.

Verdens første fagteknikere i bærekraftige matopplevelser uteksamineres fra Fagskolen Nordland våren 2023. Dette er fagpersoner med innsikt og forståelse for natur- og kulturverdier og som evner å forvalte lokale ressurser for bærekraftig matproduksjon.

– Og viktigst av alt: Dette er fagpersoner som har som mål å formidle kunnskapen videre!

 

Prisen deles ut i november

Årets vinnere blir annonsert under prisutdelingen som avholdes på DOGA og sendes i beste sendetid på Matkanalen den 16. november.

FAKTA

En bærekraftig matopplevelse skal gjennom formidlende matopplevelser inspirere og berike publikum med kunnskap og innsikt om hvordan mat- og matproduksjon henger sammen med bærekraftige prinsipper.

Fagskoleutdanninga «Bærekraftige matopplevelser» er et utdanningstilbud innen bioøkonomi, som handler om verdiskaping basert på fornybare ressurser. Natur- og kulturverdier representerer disse ressursene, og potensialet for verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet er stort og ubenyttet. For å lykkes med en slik verdiskaping, kreves samarbeid, nettverk og kompetanse som redskap i produktutviklingen.

Utdanningstilbudet har eksistert siden 2020.

 

Målgruppe for studiet

Utdanningen retter seg mot en relativt ny bransjeovergripende målgruppe som er i fortsatt framvekst, bestående av aktører langs verdikjeden fra jord og fjord til bord. Verdikjedeperspektivet er et viktig satsingsområde, som gjenspeiles i FNs bærekraftsmål og i flere nasjonale og regionale strategier innen mat, kultur og reiseliv.

Behovet understøttes også i «Matnasjonen Norge», som er etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat, med en visjon om at Norge i 2030 bl.a. er internasjonalt kjent for en spennende matkultur med råvarer i verdensklasse og der mat er en kilde til matglede, stolthet og fellesskap.

 

Samlinger over hele landet

Utdanningen er nettbasert med tre obligatoriske samlinger per semester. Studieturer er en sentral del av samlingene, og legges til bedrifter der undervisning, erfaringsutveksling, kartleggingsarbeid og produkt-/konseptutvikling vil foregå i sine rette element. Samlingene vil kunne legges til bedrifter i hele landet.

Utdanningen tilbys som halvtidsstudie, tilpasset studenter i arbeid. Dette innebærer 15 studiepoeng per semester. Tidligere erfaringer viser at det uformelle nettverket som skapes mellom studentene, representerer en stor nytteverdi. Man blir godt kjent når man møtes, utveksler erfaringer og ikke minst utvikler egne og vurderer andres matopplevelser.

Utdanningen tar opp nye studenter til skoleåret 2023/24 på Samordna opptak til våren.

BMO_Foto Kathrine Sørgård.jpg
Matsvinn er en stor etisk, miljømessig og økonomisk utfordring. Deltakelse i matproduksjon, foredling og tilberedning, vil bidra til å gi forbrukere og gjester større nærhet til råvarene - med styrket respekt for natur- og kulturverdier som en viktig konsekvens. Foto: Kathrine Sørgård

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.