Hopp til hovedinnholdet

Beltegående skogsmaskin testet i Norge

DAL-20170627-145847

Lassbæreren frakter tømmeret fra hogstplassen og ut til nærmeste vei. En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløte grunnforhold som kan gi dype kjørespor etter lassbæreren. Om marktrykket fra lassbæreren kan reduseres med belter vil det kunne redusere skadene på skogsjorda. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

Klimaendringer, med milde vintre og økt nedbør, gir mer bæresvak skogsmark og utfordringer for helårsskogbruket. En ny type beltegående skogsmaskin er nå testet i Norge.

Det er sommer. Det er midt på dagen. Sola skinner, men bakken er bløt. 70-80 personer er samlet på et hogstfelt i utkanten av Birkebeiner skistadion i Lillehammer. Forskere, skogbruksledere, maskinførere, journalister og et utenlandsk TV-team følger med på den gule og svarte beltegående doningen som forsiktig forserer stubber, kvist og kvas, mens den plukker opp tømmeret og plasserer det nennsomt bak i lassbæreren.

Det er skogdag og norgespremiere for den nyutviklete, beltegående skogsmaskinen.

DAL-20170627-122115
En beltegående lassbærer satt sammen av Buffalo-lassbæreren fra Ponsse, utstyrt med belter og understell fra Prinoth, ble demonstrert for 75-80 interesserte skogeiere, maskinentreprenører, forskere og representanter fra skogeierandelslagene. Arrangør var Mjøsen skogeierandelslag, Maskinentreprenørenes forening, NIBIO og Skogkurs.


Europeisk samarbeid

Gjennom EU Horisont 2020-prosjektet «OnTrack» har europeiske skogforskere i samarbeid med maskinprodusentene Ponsse og Prinoth utviklet en ny beltegående lassbærer. OnTrack-prototypen er bygget på Buffalo-lassbæreren fra Ponsse, utstyrt med belter og understell fra Prinoth.

- Mer skånsom kjøring i skog er et viktig mål både for skognæringen og skogforskningen, forklarer NIBIOs forskningssjef Rasmus Astrup.

Astrup har nettopp forklart om fordelene med den beltegående lassbæreren for canadisk TV. Det populære vitenskapsprogrammet Daily Planet på Discovery Channel Canada (30 millioner seere) er to uker i Norge, blant annet for å filme det som kan bli løsningen på en av de største utfordringene for skogbrukets i årene fremover: Hvordan henter man ut tømmer uten å gjøre stor skade på skogbunnen?

DAL-20170627-142453
Beltegående lassbærer. Foto: Lars Sandved Dalen.

Skogsmaskiner kan sette dype spor

Om skogbunnen er bløt – enten på grunn av manglende tele eller mye nedbør – setter skogsmaskinene dype spor etter seg. Sporene fylles med vann og jorda pakkes hardt, noe som gjør det vanskelig for nye skogplanter å vokse opp. Dype kjørespor kan også gi varige skader på skogsjorda.

Beltegående skogsmaskiner gir mindre såkalt marktrykk og mindre slitasje på skogbunnen. Nettopp mindre kjøreskader etter hogst er bakgrunnen for OnTrack-prosjektet, der ni europeiske skogforskningsinstitusjoner og private bedrifter deltar i utviklingen og testingen av den beltegående skogsmaskinen.

- Det lave marktrykket gjør at beltegående understell på skogsmaskiner gir mindre kjøreskader i terrenget, men det vil også kunne gi mindre vibrasjon og dermed et bedre arbeidsmiljø for føreren.

- I tillegg kan de potensielt gode terrengegenskapene gi relativt høy hastighet, påpeker Astrup, som også er koordinator for det toårige EU- prosjektet.

DAL-20170627-121936
Bjørn Håvard Evjen, NIBIO. Foto: Lars Sandved Dalen.

Mer skånsomt skogbruk kan gi både bedre økonomi og mindre kjøreskader

Kalle Einola er leder for teknologiutvikling i Ponsse. Han forklarer at OnTrack-prototypen består av et tilpasset Prinoth Panther understell med en Ponsse Buffalo lassbærer montert oppå. Doningen har vært kjørt på testbane hos svenske Skogforsk, og har til nå vært kjørt i 300 timer. I Finland er mye skog plantet på drenerte myrer der bakken kan være bæresvak, men også i mange andre land i Europa vil det være et stort behov for denne typen beltegående maskiner, forklarer Einola.

Dag Fjeld - NIBIO - Kalle Einola - Ponsse - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO
Dag Fjeld, NIBIO og Kalle Einola, Ponsse. Foto: Lars Sandved Dalen.

Viktig å redusere sporskader i skogbruket

Eva Skagestad, fagsjef skog i Maskinentreprenørenes forening og påtroppende direktør for Skogkurs, er opptatt av nyvinningen.

- Maskinen er konstruert for å redusere sporskader i skogbruket, og siden den er beltegående kan den også brukes når det er bløtt i terrenget, forteller hun i et intervju med avisen Gudbrandsdølen Dagningen.

NIBIO-forsker Rasmus Astrup forklarer at dersom OnTrack-prosjektet lykkes i sitt arbeid for et mer skånsomt skogbruk, vil det kunne bidra til å løfte miljøarbeidet i det praktiske skogbruket, og kanskje inspirere andre maskinprodusenter til å følge etter.

- Sett med miljøvernøyne, og med tanke på drivstofføkonomi, så er OnTrack et potensielt svært viktig prosjekt.

- OnTrack-prosjektet vil dessuten kunne forenkle skogplanleggingen og gi skogsentreprenørene bedre utnyttelse av skogsmaskinene. Dette er noe som vil gi reduserte kostnader samtidig næringens miljøprofil blir forbedret, avslutter Astrup før han igjen gir seg i kast med tv-intervjuer. Denne gangen er det selve sporene etter lassbæreren som skal filmes – både på bakken og fra luften med drone.

OnTrack

OnTrack-prosjektet består av ni selskaper og forskningsinstitusjoner fra i alt seks land: finske Ponsse og italienske Prinoth, Konstholmen og Skogforsk fra Sverige, Metsäteho fra Finland, LSFRI fra Latvia, KWF fra Tyskland, i tillegg til Owren og NIBIO fra Norge.

Konseptkjøretøyet som blir utviklet i OnTrack blir testet i samtlige deltakerland.

OnTrack er et Horizon 2020 innovasjonsprosjekt med oppstart høsten 2016 og med to års prosjektperiode. Forskningssjef Rasmus Astrup ved NIBIO er prosjektkoordinator.

DAL-20170627-142531.jpg
Foto: Lars Sandved Dalen.
DAL-20170627-132017.jpg
Et eget film-team fra Discovery Channel Canada og programmet Daily Planet (30 millioner seere), laget reportasje om den beltegående lassbæreren. Hele dagen gikk med til filming og til intervjuer med forskerne i EU-Horisont 2020-prosjektet OnTrack. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.
Lars Brennhaug -  Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO - 2.jpg
Lars Brennhaug fra Skjåk kjører lassbærer for entreprenør Ole Bertil Reistad. - Det er veldig viktig å få ned kjøreskader og en stor del av arbeidsdagen går med på å ta hensyn til dette. Jeg arbeider i Lillehammer-området, og det er ikke er så store problemer med kjøreskader i de relativt bratte områdene jeg kjører i. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.
Anders Flugsrud - Mjøsen - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO.jpg
Anders Flugsrud, skogbruksleder i Ringsaker for Mjøsen skog. - Det er interessant at noen utvikler maskiner med tanke på bæresvak mark. Slike løsninger er jo noe som vil tvinge seg fram og det kan være interessant for våre medlemmer. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.