Hopp til hovedinnholdet

Mer skånsomt skogbruk med beltegående skogsmaskiner

OnTrack - ponsse-wisent-6_reference_cropped.jpg

Lassbæreren frakter tømmeret fra hogstplassen og ut til nærmeste vei. Det blir mange turer inn og ut av skogen. Et av målene med OnTrack-prosjektet er å gi minst mulig kjøreskader etter hogst. Foto: Ponsse.

Norske aktører deltar i europeisk forskningssamarbeid som skal gi mindre kjøreskader etter hogst.

En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløte grunnforhold. For eksempel om vinteren, når temperaturen går over null grader og bakken begynner å tine, eller etter lange perioder med regn, kan kjøreskadene bli omfattende. Jorda pakkes hardt og gjør det vanskelig for nye skogplanter å vokse opp, men også dype kjørespor kan gi varige skader på skogsjorda. I tillegg vil våte forhold gi høyere drivstofforbruk.

Sammen med ni andre europeiske skogforskningsinstitusjoner og private bedrifter skal NIBIO delta i utviklingen og testingen av en beltegående skogsmaskin som vil kunne gi mindre kjøreskader etter hogst. Beltegående skogsmaskiner gir et lavere marktrykk og mindre slitasje på skogbunnen.

- Lykkes vi med denne forskningen så vil skogsmaskinene gi mindre skade på skogsjorda, samtidig som lønnsomheten opprettholdes, eller kanskje til og med bedres, forteller forskningssjef Rasmus Astrup i NIBIO.

- Å redusere kjøreskadene i skogen er viktig for skogbruket, ikke minst når jorda er fuktig, slik som etter regn, forklarer Astrup.

 

Lavere marktrykk vil gi bedre utnyttelse av maskinparken i et fremtidig våtere klima

Dersom OnTrack-prosjektet lykkes i sitt arbeid for et mer skånsomt skogbruk, vil det kunne bidra til å løfte miljøarbeidet i det praktiske skogbruket, og kanskje inspirere andre maskinprodusenter til å følge etter.

- Sett med miljøvernøyne, og med tanke på drivstofføkonomi, så er OnTrack et potensielt svært viktig prosjekt. I tillegg til det lave marktrykket, som gjør at beltegående understell på skogsmaskiner gir mindre kjøreskader i terrenget, vil det også kunne gi mindre vibrasjon og dermed et bedre arbeidsmiljø for føreren, i tillegg til potensielt gode terrengegenskaper og relativt høy hastighet, påpeker Astrup, som også er koordinator for det toårige EU-finansierte forskningsprosjektet.

- OnTrack-prosjektet vil dessuten kunne forenkle skogplanleggingen og gi skogsentreprenørene bedre utnyttelse av skogsmaskinene. Dette er noe som vil gi reduserte kostnader samtidig næringens miljøprofil blir forbedret.

OnTrack - konseptmodell - Foto Skogforsk.jpg
Konseptskisse av beltegående lassbærer. Foto: Skogforsk, Sverige.

Norsk selskaper deltar i utviklingen av beltegående skogsmaskin

De andre norske deltakerne i OnTrack-prosjektet er Owren AS, som importerer Prinoth beltegående terrengkjøretøy og skogsmaskinprodusenten Ponsses norske importør. Det finske selskapet Ponsse skal, i samarbeid med den italienske Prinoth, utvikle en beltegående lassbærer. Det er lassbæreren som frakter tømmeret ut av skogen til lagringsplass ved vei.

OnTrack - ponsse-wisent-5_reference.jpg
Ponsse lassbærer. Foto Ponsse.

Firmaet Owren AS på Vingrom, sør for Lillehammer, har i over 30 år vært forhandler for Prinoths beltegående kjøretøy i Norge, og lang erfaring i ombygging og vedlikehold av beltegående kjøretøy – også til skognæringen.

I OnTrack-prosjektet er det Owrens AS som i samarbeid med forskerne ved NIBIO skal utføre de norske testene av den beltegående lassbærer-prototypen fra italienske Prinoth og finske Ponsse.

Trygve Owren, teknisk leder hos Owren AS, har store forventninger til resultatene fra forskningen.

- OnTrack er et veldig spennende prosjekt fordi det jo har som mål å kombinere de beste terrengegenskapene med minst mulig kjøreskader. Det å kunne bidra til et mer miljøvennlig skogbruk, med mindre kjøreskader fra skogsdriften, vil være av stor betydning for oss som importør og forhandler, forklarer han.

- Ideen bak OnTrack-prosjektet er god – det å sette på solide, men likevel skånsomme gummibelter på en lassbærer er noe vi tror kan ha noe for seg. Vi har jo mest erfaring med Prinoths produkter, og Ponsse er jo også en stor aktør innen skogsmaskiner, på peker Owren.

 

OnTrack

OnTrack-prosjektet består av ni selskaper og forskningsinstitusjoner fra i alt seks land: finske Ponsse og italienske Prinoth, Konstholmen og Skogforsk fra Sverige, Metsäteho fra Finland, LSFRI fra Latvia, KWF fra Tyskland, i tillegg til Owren og NIBIO fra Norge.

Konseptkjøretøyet som blir utviklet i OnTrack kommer til å bli testet i samtlige deltakerland. 

OnTrack er et Horizon 2020 innovasjonsprosjekt med oppstart høsten 2016 og med to års prosjektperiode.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.