Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Riding Native Breeds

Nordlandshest/Lyngshest er en liten og tøff rase forankret i Nord Norsk natur og kultur. Turisme med hest i nord bør derfor kunne gjennomføres med bruk av denne hesterasen, i stedet for importerte raser. Bevaring gjennom bruk er grunntanken bak prosjektet Riding Native Breeds. Foto: Grete H.M. Jørgensen
INAKTIV SIST OPPDATERT: 14.06.2023
Slutt: dec 2012
Start: mar 2012

De tre norske hesterasene; nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest, er alle gamle raser med en spesiell kulturell verdi. Rasene sliter imidlertid med å opprettholde en effektiv populasjonsstørrelse. Dette er spesielt kritisk for nordlandshest/lyngshest som i 2013 kun hadde 69 registrerte føll. Nordlandshest/lyngshest er en allsidig rase og brukes i dag i de fleste ride- og kjøredisipliner. Formålet med dette prosjektet var å undersøke potensialet til nordlandshest/lyngshest innen turridningsvirksomhet og reiseliv i Nord-Norge. Den metodiske datainnsamlingen bestod av spørreundersøkelse, case-studie, feltreise, samt nettverksbygging og kunnskapsdeling med ulike interessefeller.

Grete og Lucas på Rabben_GHMJ.JPG
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.03.2012 - 31.12.2012
Prosjektleder Grete H. M. Jørgensen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere Høgskulen for landbruk og bygdenæringer (HLB)
Totalt budsjett 410 000
Finansieringskilde Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune

Høgeskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) fikk i 2011 innvilget et prosjekt kalt Riding Native Nordic Breeds, finansiert av NORA (Nordic Atlantic Cooperation). Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med deltagere fra Norge, Island og Færøyene. Det har en målsetting om nettverksbygging og erfaringsutveksling innen bruk av nasjonale hesteraser i reiselivet. Bioforsk Nord Tjøtta fikk ansvaret for et delprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms. Fokus for delprosjektet var bruk av nordlandshest/lyngshest, den eneste gjenværende nordnorske hesterasen. Tilknyttede bedrifter var Lyngshestlandet i Troms og Stall Holand utenfor Bodø. 

Gjennom spørreundersøkelse og case-studie avdekket prosjektet at nordlandshest/lyngshest anses som godt egnet til reiseliv på grunn av lynne og bruksegenskaper. Den beskrives som en hardfør rase som er godt tilpasset et nordnorsk klima. Den har en størrelse som passer for barn og uerfarne ryttere, samtidig som den er sterk nok til å bære en voksen rytter. Rasen har en geografisk og kulturell tilhørighet til Nord-Norge som gjør den til et ekte og unikt kulturinnslag. Noen av motforestillingene mot rasen er at den av enkelte blir sett på som for liten og noe egenrådig.

Når det kommer til selve implementeringen av hest i reiselivet, har bedriftene møtt på noen utfordringer. Manglende markedsføring og tilrettelegging er trolig en viktig faktor til den begrensede bruken av hest innen reiseliv. Rideturer er populære turistaktiviteter utenlands, så Norge har noe å lære innen både markedsføring, tilrettelegging og produktutvikling

Lykke og Grete på fjellet.jpg
Med nordlandshest/lyngshest på Lifjellet i Leirfjord kommune. Utsikt til Lovund og Træna i det øyrike havgapet på helgelandskysten. Foto: Alf Terje Jørgensen

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Turridning med Nordlandshest/Lyngshest gir barn og voksne muligheten til å oppleve den nordnorske naturen på en unik måte. Nordland fylke kan by på store naturopplevelser og turistvirksomheten er økende. Tiden er inne for å koble hest og naturopplevelser i reiselivet.