Biografi

Jeg har siden 2016 arbeidet i NIBIO med å analysere for rester av plantevernmidler i ulike prøvematerialer. Dette inkluderer prøver av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, samt miljøprøver av bl.a. jord og vann. Jeg kan svare på tekniske spørsmål vedrørende analysene som laboratoriet tilbyr, samt spørsmål vedrørende regelverk. Jeg kan også kontaktes for administrative spørsmål ifm. analyser av plantevernmidler eller andre henvendelser.

Jeg har teknisk kompetanse på analyser vha. GC-MS/MS og LC-MS/MS, samt kompetanse innen metodeutvikling og validering av metoder for disse analyseteknikkene. Jeg håndterer også oppfølging av analysedata i LIMS.

Nøkkelpunkter:

 • Regelverk
 • Mattilsynet
 • Kunnskapsutvikling
 • Sprøytemidler
 • Pesticider
 • GC-MS/MS
 • LC-MS/MS
 • LIMS
 • Metodeutvikling
 • Validering
 • Databehandling

Les mer