Ksenia Gulyaeva

Avdelingsingeniør

(+47) 474 40 219
ksenia.gulyaeva@nibio.no

Sted
Ås Vollebekk

Besøksadresse
Vollveien 5-7, 1431 Ås

Biografi

Utdanning: Mastergrad i bioteknologi (2015, spesialisering i molekylær biologi) ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim, NTNU.

Mine Kvalifikasjoner: LC-MS/MS, HPLC, IC, UPCC, kolorimetriske analyser vha spektrometri, spektrofotometri, mikrobiologiske analyser, sterile teknikker, kulturdyrking, mikroskopi (optisk og konfokal), samt grunnleggende teknikker innenfor molekylær genetikk: DNA ekstraksjon og PCR, DNA kloning, gel elektroforese og Southern blot, SDS-PAGE, Western blot. 

Mine oppgaver: Laboratoriedrift, håndtering og vedlikehold av diverse laboratorieinstrumenter, analyser (HPLC, LC-MS/MS, IC, spektrofotometriske metoder), håndtering av kjemikalieavfall, HMS, planlegging og gjennomføring av forsøk, rapportering, veiledning og opplæring, optimalisering av analysemetoder og protokoller. 

Les mer