Hopp til hovedinnholdet

Kuregisteret

Kuregisteret er en slektskapsdatabase for alle de bevaringsverdige norske storferasene; dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarkfe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk raudkolle og østlandsk rødkolle.

For å registrere nye hendelser i Kuregisteret må du fylle inn skjemaet og sende inn til oss i Norsk genressurssenter. Det er dessverre ikke mulig å legge inn data eller lese status om din besetning direkte fra nettsidene.

   

Skjema for innmelding i kuregisteret

Registreringsskjema for innmelding eller endringer i buskap til Kuregisteret ved Norsk genressurssenter

0.014 MB docx

Send til:

kuregisteret@nibio.no

eller:

Kuregisteret
v/Norsk genressurssenter
Postboks 115
1431 Ås 

Mer info om Kuregisteret