Hopp til hovedinnholdet

Nettkurs: Innføring i mindre avløpsrenseanlegg

Nettkurset «Innføring i mindre avløpsanlegg» har i mange år vært en del av et kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg i regi av NIBIO og NMBU. Sammen med Norsk Vann har NIBIO og NMBU nå inngått et formelt kurssamarbeid for å utvikle nye kurs for de ulike aktører som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. I den forbindelse er nettkurset «Innføring i mindre avløpsanlegg» faset ut.

Link til nettside med oversikt over nye kurs for de ulike aktører som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse finner du her: https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/44809.

Her kan du melde din interesse til de ulike kursene.