Gårdskart

Kart som gir arealtall for søkt landbrukseiendom.

Vedlikehold tirsdag 16.august

NIBIO skal ha vedlikehold tirsdag 16.august fra kl: 15:00 til 21:00, da vil vi oppdatere våre servere og vårt nettverk. Dette vil føre til at våre tjenester kan være ustabile i denne perioden.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
Eventuelle spørsmål kan sendes til gisdrift@nibio.no

15.08.2022 08:00 — 16.08.2022 21:00

Gårdskart er satt sammen av informasjon fra flere kilder. Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra Landbruksregisteret, eiendomsgrenser hentes fra Matrikkelen og markslag i AR5 hentes fra NIBIO.

Det er mulig å velge flere  kartlag fra NIBIO og fra andre nasjonale kartleverandører samt heldekkende kart eller flyfoto i bakgrunnen for gjenkjenning.

I tillegg til automatisk arealberegning for landbrukseiendommen har tjenesten utskriftsmulighet, tegne-/måleverktøy, mulighet for å lagre tegning, laste ned tegning som fil, legge til flere eiendommer og legge til geografiske filer og vise dem i kartet. Les mer i brukerveiledningen under.

Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.
Mer om Gårdskart
KONTAKTPERSON