Hopp til hovedinnholdet

Forsyningskjede

Kalkulatoren er til hjelp når en vurderer ulike forsyningskjeder for skogsbrenselproduksjon. Den kan også benyttes til å gjøre egne estimater på maskinkostnader for skogsmaskiner og flishoggere.

Du kan laste kalkulatoren som en Excelfil nederst på siden.

Forsyningskjedekalkulatoren følger virke fra stubbe til fyrkjel. Første post (se fanen "forsyningskjeder") heter "avvirkning", hvor brukeren velger en avvirkningsmaskin. Virke kan så kjøres direkte ut med lassbærer ("terrengtransport"), eller det kan buntes eller flishogges forut for terrengtransporten ("Prosess terreng"). Brukeren av kalkulatoren kan gjøre endringer i alle celler som hører under "Inndata". Dette vil i sin tur endre resultatene i alle celler som hører under "Utdata", og i resultatene som vises i fanen "Forsyningskjeder".

I fanen "Forsyningskjeder" defineres de ulike forsyningskjedene. Alle input hentes fra arkfanene som definerer de ulike prosessene ("Avvirkning", "Prosess terreng", "Terrengtransport", osv. ). Om ingen maskiner skal benyttes velges alternativ "Ingen".

I fanen "Forutsetninger" angis parametere som påvirker alle aktører i forsyningskjeden. Eksempelvis størrelsen på hogstobjekter, lønnskostnader for maskinoperatører, rentenivå, og omregningsfaktorer mellom fastkubikkmeter, fliskubikkmeter, og tørrstoffmengde.

I de øvrige fanene beregnes maskinkostnadene for den enkelte maskin som er involvert, samt at brukeren angir parametere som påvirker produktiviteten (motoreffekt, lassvolum, nyttelast, hastighet osv). Ut fra dette beregnes enhetskostnadene (kroner per fastkubikkmeter) i hvert ledd. Produktiviteten er enten beregnet ut fra kjente produktivitetsfunksjoner ekker anslått. I begge tilfeller kan brukeren gjøre endringer ut fra egne erfaringer. Nye maskiner kan også legges inn i tomme kolonner. Om en legger inn nye maskiner her, vil de umiddelbart kunne velges i fanen "Forsyningskjeder".

Det er viktig å huske mantraet "Shit in - shit out". Gode anslag på produktivitet eller kostnader for en enkelt maskin vil gi riktige resultater både for den enkelte maskin og for forsyningskjeden som helhet. Her finnes skjelden noen fasit, bare velfundert kvalifisert gjetning.

Dette er første versjon av kalkulatoren, vi er glade for tilbakemeldinger om brukeren finner feil eller foreslår endringer i oppsettet. Kommentarer sendes Helmer Belbo.
 

Forsyningskjedekalkulator

Åpne eller last ned filen

0.305 MB xlsx