Personvernerklæring NIBIOs kartløsninger

NIBIOs kartløsninger samler inn informasjon fra nettleseren og ved registrering for nedlasting av data. Her beskrives det hvordan denne informasjonen benyttes videre.

Nettstatistikk

NIBIO samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på gardskart.nibio.no og kilden.nibio.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i anonymisert form. Med anonymisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen anonymiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Følgende informasjonskapsler brukes på gardskart.nibio.no og kilden.nibio.no:

  • JSESSIONID - sesjonshåndtering av komponentene nettstedet består av, slettes når nettleserøkten avsluttes.
  • GPIID brukes av vår apache tjeneste for Gårdskart, for å sikre at du havner på riktig server, slettes når nettleserøkten avsluttes.
  • Kanal-ID er Tredjeparts informasjonskapsel som brukes av Google Analytics i forbindelse med nettstatistikk for Gårdskart, ingen utløpsdato.
  • _ga er Tredjeparts informasjonskapsel som brukes av Google Analytics for å skille på brukere, slettes etter 2 år.
  • _gid er Tredjeparts informasjonskapsel som brukes av Google Analytics for å skille på brukere, slettes etter 1 døgn.
  • _gat_gtag_UA er Tredjeparts informasjonskapsel som brukes av Google Analytics som sporer brukerens sin aktivitet på Kilden sin nettside, slettes etter 1 minutt.

Personopplysninger

NIBIO skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte.

  • Våre tjenester for nedlasting krever at vi tar vare på epost og type uttak for å kunne få levert produktet. I tillegg benyttes informasjonen til statistikkformål. Våre tjenester for nedlasting av FKB-AR5, FKB-Dyrkbar jord og DMK er tilgangstyrte og krever passord. Når du registrerer deg hos NIBIO for å få et passord, vil vi be deg om opplysninger for å kunne gjøre en vurdering og for å kunne følge deg opp på en god måte, f.eks blir passordet endret vil vi kunne gi deg beskjed.
  • Vi er forpliktet igjennom Norge digitalt-samarbeidet å varsle om vi har planlagt nedetid for våre tjenester, en av metodene for varsling er utsending av driftsmelding på epost, da har vi en oversikt med navn og epostadresser som utelukkende benyttes for å sende ut driftsmeldinger.

Du har rett til å få slettet opplysninger om deg. Ønsker du det, ta  kontakt med gisdrift@nibio.no.

Din nettleser sender også automatisk opplysninger til nibio.no sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din Internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Dette brukes kun til statistikkformål og i forbindelse med driftsituasjoner som sikkerhet og feilsøking.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
Søk om passord - kart

Nedlasting av Grunnkart for bruk i arealregnskap, Dyrkbar jord og DMK er tilgangsstyrte og krever passord. Bestilling av, og arkiv for, jordregister er også passordbelagt.

Mer informasjon