Hopp til hovedinnholdet

Selje

DAL-20090425-085803_Lars Sandved Dalen_NIBIO-cropped
Foto: Lars Sandved Dalen

Selja er, sammen med hassel og or, blant de første treslagene som blomstrer om våren. Disse er særlig viktige for pollinerende insekter og biologisk mangfold, men også for den yrende vårfølelsen hos noen og enhver.

For de artene som blomstrer tidligst om våren, vil blomsterknoppene starte å vokse ved lavere temperatur enn de knoppene som inneholder bladanleggene, og vi får vakre blomster på bar kvist. De små seljeblomstene dukker opp ganske tidlig, med god nektar til sommerfugler, humler og bier.

 

Både hann og hunn

Selja er særbu, med egne hann- og hunntrær. De lodne blomsterknoppene kalles ofte for «gåsunger» eller «puselabber». Vi vet at våren er på vei når blomstene på hanntrærne lyser gult i gult langs åkrer og veier, lenge før andre trær har fått blomster eller blader. De små seljeblomstene er samlet i opprette blomstersamlinger. Blomstene på hunntrærne er mer grønne, avlange og rakleformet.

Selje kan formere seg ved såkalt vegetativ formering. Vegetativ formering er i praksis kloning – plantene lager kopier av seg selv. De kan skyte nye skudd fra en stubbe, eller fra røttene slik at det kommer opp identiske trær flere meter bortenfor mortreet. Men for å sikre genetisk variasjon og tilpasningsegenskaper i naturen, er det viktig at ikke alle trærne er helt identiske. Derfor er det behov for kjønnet formering. For trærne betyr det at pollen fra hanntrær må nå hunnblomster på et annet tre. Og det er her det viktige samspillet med de tidlige pollinerende insektene kommer inn i bildet.

Selje_hannblomst.jpg
Hannblomst. Foto: Lars Sandved Dalen / © NIBIO

Vokser over hele landet

Selje (Salix caprea) tilhører vierslekta i vierfamilien. Selje vokser over hele landet, med unntak av de nordligste og indre delene av Finnmark. Selje er en lyskrevende art. I Sør-Norge vokser den et godt stykke opp mot fjellet til nesten 1200 moh. Selja vandret tidlig inn i landet for ca. 10.000 år siden, kort tid etter at isen trakk seg tilbake.

Visste du at salisylsyre er et febernedsettende og smertestillende stoff som tidligere ble utvunnet fra barken hos arter i Salix-slekta? I flere medisiner brukes i dag acetylsalisylsyre, som er et kunstig framstilt, lignende stoff, med navn fra selje (Salix).

 

Bruk før og nå

Selje har vært et økonomisk viktig tre i Norge. Kjerneveden i selje råtner sent og ble derfor før i tiden mye brukt som gjerdestaur. Den ble også brukt til møbler og ulike andre bruksgjenstander. Tønnebånd og kurvmøbler er andre bruksområder i tillegg til den velkjente seljefløyta. Kvister og lauv av selje har tidligere vært brukt som dyrefòr og selja er populær matkilde for hjortedyr.

Selja har en vakker rødlig kjerneved og en lys gul yteved. Tynne kvister kan brukes til fletting. I dag brukes selje som virke til knivskaft og pyntegjenstander. Selje og andre Salix-arter kan være aktuelle for produksjon av energivirke.

seljeGåsunger.PNG
Gåsunger kommer på selja før løvsprett og er et sikkert vårtegn. Foto: Jon Eivind Vollen, Skogkurs.
selje_blader.jpg
Bladene til selje er hårete og elliptiske med ujevn kant og nedbøyd spiss. Foto: Erik Larnøy / NIBIO