Furu

Furu_hoved

Foto: Kjell Vadla / NIBIO  

Furu finnes omtrent over hele landet og er et av de vanligste treslagene i Norge. Det er også vårt nest viktigste tømmertreslag etter gran. Furu er et lyskrevende, men tørketålende treslag.

Genetiske ressurser hos furu kan være frølagre, frøplantasjer og samlinger av verdifulle trær med gode egenskaper. I Norge tar spesielt Skogfrøverket på Hamar vare på de genetiske ressursene hos furu og andre skogtrær i sine frølagre.
 

Bruk av furu

Furu er vårt nest viktigste tømmertreslag. Kjerneveden hos furu er spesielt holdbar. Furu er mye brukt i klassisk norsk møbelindustri.
Furu er et viktig materiale i flere av landets bruer.
Furu_bru.PNG
Daleråsen bru i Buskerud er en av flere bruer i landet hvor furu er en viktig del av materialet. Foto: Lone Ross Gobakken

Spredning

Bartrærne sender ut store mengder pollen når de blomstrer. Det kan se ut som store gule skyer over skogen. Furuen blomstrer etter den er 10-15 år gammel. Frøene hos furu har små vinger og kan fraktes over store avstander med vinden.
 

Utbredelse

I Norge finnes furu naturlig nesten over hele landet. Under siste istid ”overvintret” furu sør og øst for isen. . Furuskogen ankom Norge for 9000 år siden. Sammen med andre arter i gran-, furu- og lerkeslektene inngår vår furu i det boreale barskogbeltet eller taigaen som det også kalles. Taigaen strekker seg gjennom de nordlige delene av Europa, Asia og Nord-Amerika og ble av dikteren Rolf Jacobsen omtalt som “jordklodens grønne skjerf rundt halsen”.
Furuskog.jpg
John Y. Larsson / © NIBIO
KONTAKTPERSON
Nakenfrøete planter

Bartrær er såkalte nakenfrøete planter. Frøemnet som utvikler seg til et frø når det blir befruktet sitter nakent inne i hunnblomsten. Nakenfrøete utvikler derfor ikke frukter som de dekkfrøete blomsterplantene gjør. Hunnblomsterstandene hos gran og furu blir til kongler.

furufrø 15mm.jpg
Furufrøet er kun 15 mm. Men frøet har små vinger som gjør at frøet kan fraktes over store avstander med vinden. Foto: Dan Aamlid / © NIBIO
Furu_hannblomsterstand.PNG
Hannblomsterstand hos Furu med masse gul pollen. Foto: Jeanette Brun, NMBU