Barlind

Barlind
Barlind vokser ofte enkeltvis og i bratt terreng. Trærne har en litt trolsk og uregelmessig vekst og er oftest buskformete eller flerstammete. Foto: Tor Myking, NIBIO

Barlind er helt i ytterkanten av sin utbredelse i Norge. Slike utkantpopulasjoner kan ha en spesiell genetisk variasjon. Vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne variasjonen.

 Barlind vokser langs kysten av Sør-Norge, litt inn i landet på sør og Østlandet og i kyststrøk fra Østfold til Møre og Romsdal. Arten er skyggetålende, men begrenset til områder med milde vintre og varme somre.
 
Barlind fra ulike steder i Norge er genetisk forskjellige på grunn av liten utveksling av pollen og frø. For å ta vare på den genetiske variasjonen er det viktig å bevare trær fra flere områder. Det er utarbeidet egne verneplaner for barlind.
 
Egne verneområder er også opprettet for å ta vare på barlind. Noen av disse er også definert som genressursreservater. Genressursreservatene inngår i et europeisk samarbeid om bevaring av viktige genressurser hos skogtrær. Den største trusselen mot barlind er beitepress, spesielt fra hjort og rådyr. Selv om arten tåler å stå i skygge, er det også viktig å sørge for at områdene ikke gror igjen.
 

Kjennetegn

Barlind (Taxus baccata) tilhører barlindfamilien og er et nakenfrøet bartre. Barnålene er spisse, myke og flate. Det er særbu, som vil si at det er egne hann- og hunnplanter. Barlind er vindpollinert og frøene blir spredt ved hjelp av fugler. Hele treet er giftig (nåler, kvister, frø), med unntak av den røde frøkappen. Fuglene fordøyer kun den røde frøkappen, mens selve frøet går ufordøyd gjennom systemet og blir spredt på denne måten. Tidligere har en antatt at hjortedyr tåler giften fra barlind, men det er de senere år observert noe forgiftning hos elg og rådyr på Østlandet, sannsynligvis etter beiting i hager.
Barlind vokser sent og blir ikke høyere enn 15 meter. Noen trær kan bli opptil 2000 år gamle. Nord-Europas største barlind finnes i Hardanger og har en stammeomkrets på 5 meter.
 

Bruk av barlind

Barlind har en lang felles historie med oss nordboere. Arten er omtalt allerede i norrøn mytologi. Det seige barlindvirket ble blant annet brukt som buemateriale. Veden er seig og hard. Barlind ble brukt til hesje staur og gjerdestopler fordi veden råtner sent i kontakt med jord sammenlignet med andre tresorter. I dag brukes barlind i møbler og finere snekkerarbeider. .
KONTAKTPERSON
Visste du at?

Det forskes på bruk av giften fra barlind, taxol, til kreftmedisin. Stoffet hemmer nemlig celledeling.

barlindbær.PNG
Med unntak av den røde frøkappen er hele barlindtreet giftig. Foto: Frank Vincentz.