Bestemmelsesnøkkel for sorbus

Visste du at det finnes hele tretten viltvoksende arter i rogn- og asalslekta i Norge? Slekta er full av spennende variasjon og inneholder alt fra lekre pryd- og nyttetrær til truede arter som bare finnes i Norge.

Rogn og asal i norsk flora kan langt på vei bestemmes ved hjelp av bladene. Under finner du seks hovedtyper av bladformer som kan bringe deg videre til de enkelte artene. Bladformen varierer både innen en art og et individ, og man bør sammenligne flere skudd med blomst eller frukt (kortskudd). Velg helst blad midt på skuddet, og sammenlign med silhuettene under: