Treveileder - Tre i trygge rammer

Det har de siste årene vært en økning i offentlig bygg med fokus på bruk av tre som klimatiltak. I den forbindelse har NIBIO, Sweco og NORSUS blitt engasjert av Viken Fylkeskommune i oppdraget angående «Rådgivning for økt bruk av tre».

Treveilederen er delt inn etter ulike målgrupper. Den første delen om klimamål gir en bakgrunn i arbeidet med kommunale planer.

Kapitlet om «Eier» har som hensikt å veilede kommuner når det har rolle som byggherre for eksisterende eller nye bygg.

«Rådgiver»-kapitlet går mer i detalj i prosessen for enkeltbygg, mens «Leverandør»-kapitlet gir en oppsummering av ulike krav til produktdokumentasjon for treprodukter.