Hopp til hovedinnholdet

Pellets

Pellets
Pellets. Foto: Adobe Stock

Pellets blir framstilt av skogsvirke. Pellets kan benyttes i i større fyringsanlegg, som f.eks skoler, sykehjem, forretningsbygg, hoteller og i fjern- og nærvarmeanlegg. Pelletsen blir også brukt i små fyrkjeler og pelletskaminer.

Trepellet

Trepellets har en egenvekt på om lag 650 kg/m3 og inneholder under 10 % vann. Energiinnholdet er dermed om lag 4,7 kWh pr. kg (parafin inneholder ca. 9 kWh/kg). Bruk av trepellets er klimanøytralt og bidrar ikke til drivhuseffekten, har lavt partikkelutslipp og medfører liten lokal luftforurensning.


Produksjon

Rått tømmer kan bli hogd til flis. Flisa blir tørka med varme. Ferdig tørka flis blir finmalt i ei hammermølle, og deretter pressa under høyt trykk til pellets. Ferdig pellets blir avkjølt før den legges på lager. Pelleten er 6-8 mm i diameter og skal tilfredsstille kravene til Europeisk og Norsk Standard. Ved varmebehandling av pellets lages brun/svart pellets. Fordelene med denne pelleten er at brennverdien øker, bulkdensiteten (vekt per volumenhet) øker og svart pellets tåler vann.

Det er etablert en frivillig sertifiseringsordning (ENplus) for produsenter og forhandlere av pellets i Europa. Det er stor tilslutning til denne sertifiseringsordningen.  Østerrike er ledene produsent av pellets brennere for boliger.


Forbruk

Europa er det største markedet for pellets med et forbruk på 20,3 mill. tonn i 2015. EU produserte 14,1 millioner tonn i 2015 [1]. Resten av pelleten brukt i Europa eksporteres fra Nord Amerika. Det skilles mellom industriell pellets (A2) og pellets for husholdninger (A1).
Industriell pellets blir levert som bulkvare til f.eks. Rotterdam og videre til europeiske kullfyrte kraftverk, aluminium- og sementfabrikker. Pellets pris, samt subsidier som feed-in tariffer vil ha en stor innvirkning på den fremtidige utviklingen av markedet for forrnybar energi, herunder pellets.


HMS

Pellets vil ved lagring kunne generere varme (autooksidasjon). Prosessen blir kalt «self-heating». Årsakene kan ligge i selve produksjonen, råstoffets beskaffenhet herunder fuktighet (lauv-, bartrær, hvit-, svart- og tørket pellets etc.).
Det er behov for mer forskning for å forklare hvorfor pellets har en tilbøyelighet til «self-heating». Sikkerhet i små pellets anlegg (lagring av pellets) er viktig. Ved design og installasjon av en nye pelletsanlegg er det viktig å ta hensyn til: røykrøret, brenner, forbrenningsluft, brensel lager og ikke minst ventilasjon.

Kilder

P1040412.JPG
Sagflis til pellets. Foto: Eirik Nordhagen
P1040415.JPG
ENplus A1 pellets. Foto: Eirik Nordhagen