Snegler som skadedyr

Snegler er blitt et stort problem for mange - både i private hager og for yrkesdyrkere. På disse sidene vil du finne relevant informasjon om identifikasjon og bekjempelse av snegler.

ef-20100713-093058
Brunskogsnegl på salatplante Foto: Erling Fløistad

Sneglene er en vellykket gruppe organismer som finnes i de fleste miljøer på jorden. Her kan du finne mye interessant og nyttig informasjon om snegler, først og fremst om landsnegler som forekommer i Norge. Det spenner fra sneglenes taksonomi, til hvordan du kan tilberede og spise dem!

Sneglenes funksjon i naturen

Sneglene har en viktig rolle i naturen, spesielt som nedbrytere av plantemateriale. Det kan være løv på bakken eller annet dødt plantemateriale. Det er svært få sneglearter som regnes som skadegjørere. Snegler "rydder" også opp etter seg ved at de fortærer døde og syke snegler. Med snegler i naturen mener vi også kulturlandskapet, men her vet vi lite om sneglenes funksjon, foruten som nedbrytere, kanskje de bidrar til en viss beiteeffekt? Snegler kan også bli spist og inngå som en viktig næringskilde for andre dyr, for eksempel fugl, padder, frosk og pinnsvin.