IPV-veiledere for viktige kulturer

Veilederne konkretiserer hvordan de åtte IPV-prinsippene kan anvendes i utvalgte kulturer eller bruksområder. De gir en oversikt over tiltak som har betydning for plantevern, og har også med en kort begrunnelse og lenker til mer informasjon. Ikke alle foreslåtte tiltak vil passe for alle eller overalt, og veilederne er derfor ikke ment som en liste med krav, men som en hjelp og inspirasjon til å følge den nye plantevernforskriften som kom i 2015. Veilederne er utarbeidet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap.

KONTAKTPERSON