IPV-veiledere for viktige kulturer

Veilederne konkretiserer hvordan de åtte IPV-prinsippene kan anvendes i utvalgte kulturer eller bruksområder. De gir en oversikt over tiltak som har betydning for plantevern, og har også med en kort begrunnelse og lenker til mer informasjon. Ikke alle foreslåtte tiltak vil passe for alle eller overalt, og veilederne er derfor ikke ment som en liste med krav, men som en hjelp og inspirasjon til å følge den nye plantevernforskriften som kom i 2015. Veilederne er utarbeidet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i fellesskap.

Under er det lenker til hver veileder (pdf-fil) som hittil er utarbeidet. Tiltakene er enten sortert etter IPV-prinsipp eller etter når i dyrkingsforløpet de bør gjøres/ forberedes. Det er også lenke til en fil med IPV-relatert informasjon for kjemiske yrkespreparater på det norske markedet.

Info om kjemiske og mikrobiologiske plantevernmidler (Excelfil)

I dette regnearket er IPV-relevante opplysninger samlet for hvert preparat: Biokjemisk virkemåte, avgiftsklasse, klasse for miljø- og helserisiko, evt. biemerking, minsteavstand til vann, evt. krav om vegetert buffersone, evt. forbud mot spredning på areal som grenser til områder åpne for offentlig ferdsel. Sist oppdatert: 1. juli 2022

0.094 MB xlsx

Bygg

Sist oppdatert: 16. mai 2023

0.32 MB pdf

Vårhvete

Sist oppdatert: 25. februar 2019

0.601 MB pdf

Høsthvete

Sist oppdatert: 25. februar 2019

0.571 MB pdf

Havre

Sist oppdatert: 25. februar 2019

0.611 MB pdf

Våroljevekster

Sist oppdatert: 15. februar 2023

0.205 MB pdf

Potet

Sist oppdatert: 16. januar 2023

0.237 MB pdf

Kålrot

Sist oppdatert: 27. april 2017

0.314 MB pdf

Gras til golfbaner

Sist oppdatert: 22. mars 2021

0.25 MB pdf

Utplantingsplanter

Sist oppdatert: 2. juni 2021

0.179 MB pdf

Jordbær

Sist oppdatert: 27. april 2021

0.255 MB pdf

Gulrot

Sist oppdatert: 16. november 2017

0.348 MB pdf

Hodekål

Sist oppdatert 18. november 2019

0.363 MB pdf

Satt løk

Sist oppdatert 12. november 2019

0.364 MB pdf

Agurk i veksthus

Sist oppdatert: 2. juni 2021

0.186 MB pdf

Tomat

Sist oppdatert: 2. juni 2021

0.183 MB pdf

Eple

Sist oppdatert: 6. august 2018

0.176 MB pdf

Eng

Sist oppdatert: 7. august 2018

0.175 MB pdf

Juletre

Sist oppdatert: 26. februar 2019

0.184 MB pdf

Vegetasjon langs veier og jernbaner

Sist oppdatert: 10. mai 2019

0.698 MB pdf

Utviklingen av de 19 IPV-veilederne og oversikten over yrkespreparater ble finansiert av midler fra Jordbruksavtalen (via Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler). Oppdateringer utføres av NIBIO og NLR.