Metoder

JOVA-programmet overvåker nedbørfelt som representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Detaljerte opplysninger om jordbruksdriften på alle gårdsbruk (gårdsdata) i ni av nedbørfeltene gjør det mulig å vurdere tap av næringsstoffer, suspendert stoff og plantevernmidler opp mot endringer i driftspraksis over tid.

Nybygd V-overløp i Kolstadbekken 2012
Nytt V-overløp ble satt inn i Kolstadbekken i 2012 Foto:
KONTAKTPERSON
jova_logo_stor_rgb.png