PLANTEARVEN-prisen

PLANTEARVEN er en samlebetegnelse for mangfoldet av norske kulturplanter som i dag er truet, lite utbredt eller ikke lenger inngår i kommersielt bruk. Dette plantematerialet er tilpasset norske forhold, er av kulturhistorisk betydning og antatt å være genetisk unikt. For å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke det norske mangfoldet er PLANTEARVEN–prisen opprettet. Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge.

RosaSpinosissimaAltaica-Plantearven
Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON
Hvordan nominere kandidater til PLANTEARVEN-prisen?

Nominasjon av kandidater til prisen kan gjøres av alle. Flere personer kan også gå sammen om å foreslå en kandidat. Dersom du ønsker å nominere noen, vennligst fyll ut nominasjonsskjema (og foto) og send det til Norsk genressurssenter på epost: linn.nilsen@nibio.no 

Fristen for å nominere kandidater til prisen er 20. juni, 2022.

PLANTEARVEN - nominasjonsskjema 2022

0.257 MB pdf