PLANTEARVEN-prisen

PLANTEARVEN er en samlebetegnelse for mangfoldet av norske kulturplanter som i dag er truet, lite utbredt eller ikke lenger inngår i kommersielt bruk. Dette plantematerialet er tilpasset norske forhold, er av kulturhistorisk betydning og antatt å være genetisk unikt. For å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke det norske mangfoldet er PLANTEARVEN–prisen opprettet. Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge.

RosaSpinosissimaAltaica-Plantearven
Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON
Hvordan nominere kandidater til PLANTEARVEN-prisen?

Nominasjon av kandidater til prisen kan gjøres av alle. Flere personer kan også gå sammen om å foreslå en kandidat. Dersom du ønsker å nominere noen, vennligst fyll ut nominasjonsskjema (og foto) og send det til Norsk genressurssenter på epost: linn.nilsen@nibio.no 

Fristen for å nominere kandidater til prisen er 20. juni, 2022.

PLANTEARVEN - nominasjonsskjema 2022

0.257 MB pdf

Hvem kan få prisen?

PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av genetisk mangfold innen planter. Ved bedømmelsen legges vekt på innsats innen et eller flere av områdene:

  • Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling, vedlikehold og dokumentasjon av samlinger.
  • Aktiv bevaring gjennom vedvarende bruk av plantegenetisk mangfold, inkludert bruk av historisk plantemateriale i nye sammenhenger. 
  • Aktiv innsats for å opprettholde eller restaurere verdifulle voksesteder in situ og/eller overvåke og ta vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet. 
  • Særlig viktig forskning og foredling av nye sorter gjennom bruk av norsk plantemateriale.
  • Opplysnings- og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for bevaringsverdig plantemateriale på en positiv måte.
  • Andre forhold som kan være av betydning for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

Hvem tildeler PLANTEARVEN-prisen? 

Norsk genressurssenter tildeler PLANTEARVEN-prisen og har utnevnt en jury for perioden 2021-2025 som utnevner vinneren. Juryen består av Kristin Børresen (Graminor), Ellen Johanne Svalheim (NIBIO), Mari Marstein (Gamle Hvam museum, nå pensjonert), Kari Clausen (Norges Vel) og Stephen Barstow (KVANN) - alle med svært god kjennskap til genressursarbeidet på planter i Norge.  

Prisen består av et spesielt PLANTEARVEN-trykk laget av kunstneren Otto Østenstad fra Ås. Trykket er laget i et opplag på 50. 

Hvem har mottatt PLANTEARVEN-prisen?

Prisen ble opprettet i 2006 og prisvinnerne er vist i tabellen under. Prisvinnerne er i tillegg presentert i egne artikler (se lenke øverst på denne siden).
 

År for prisutdeling    

 Prisvinnner

2021     Vibekke Vange
2020     Per Anker Pedersen
2019     Kari Bentzen, Halldis Myhre Tvete og Lars Reitan
2018     Helge Skinnes
2017     Per Arvid Åsen og Per Harald Salvesen
2016     Stein Harald Hjeltnes
2015     Ellen Svalheim
2014     Knut Aastveit
2013     Mari Marstein og Arild Larsen
2012     Stephen Barstow
2011     Johan Swärd
2010     Idar Henry Jansen
2009     Brynhild Mørkved og Naturvernforbundet i Buskerud
2008     Knut Langeland og Styrkar Foss
2007     Andreas Hørthe, Magne Gullord og Even Bratberg
2006     Erling Olsen, Anne Brit Ellingsen og Judith van Koesveld