Kompetansenettverk for lokalmat i nord

NIBIO Holt har ansvar for Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge som er en del av Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Nettverket skal bidra til økt verdiskaping for arktisk mat gjennom kompetanseheving og tilbyr kurs og besøksordning og andre tiltak.

KONTAKTPERSON
Mer om lokalmatnettverk

På nettsiden "Utvikling av lokalmat og opplevelser" hos Innovasjon Norge finnes også informasjon om alle kurs fra de fem kompetansenettverkene i Norge.