Prisutvikling 2022

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå i 2022. Tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, er publisert per måned.

Nedenfor er det en excel-fil med prisindekser, som viser utviklingen i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå fra januar 1998:

  

Desember 2022

0.688 MB xlsx

Prisindekser på mat i 2022

12 mnd. indeks des. 2021- des. 2022

 

Forbrukerprisindeks

SSBs konsumprisindeks (KPI-12 måneders indeks) gikk opp med 5,9 prosent i 2022. Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 11,5 prosent.

Det siste året har forbrukerprisindeksen på kjøtt gått opp 13,5 prosent, fisk har økt med 13,6 prosent og meierivarer har gått opp med 10,6 prosent. For de øvrige hovedgruppene har forbrukerprisindeksen på egg gått opp 11,4 prosent, frukt og grønt har gått opp 10,2 prosent og gruppen annet (omfatter bakevarer, drikkevarer mm) har gått opp 9,9 prosent.

Engrosprisindeks

Engrosprisindeksen på meierivarer viser en økning på 6,9 prosent i 2022. Størst økning var det på smør med 9,3 prosent, mens indeksen på hhv melk/yoghurt/fløte, ost og øvrige meierivarer økte med 6,9 prosent, 6,7 prosent og 5,9 prosent. Engrosprisindeksen på fjørfe økte med 16,2 prosent i 2022. Engrosprisindeks på kjøtt (storfe, lam og svin), økte med 15,5 prosent, der storfe økte med 13,6 prosent, svin økte med 16,8 prosent, mens lam økte med 15,9 prosent.

Produsentprisindeks

Samlet sett gikk produsentprisindeksen på kjøtt opp med 14,9 prosent, der indeksen på storfe gikk opp 12,6 prosent, lam økte med 20,8 prosent og svin økte med 15,6 prosent.

 

Prisindekser på mat i 2022 (årsgjennomsnitt)

Figuren nedenfor viser årlige endringer i forbrukerprisindekser for årene 2018-2022, beregnet som gjennomsnitt av månedsindeksene for de enkelte årene. Tallene som er angitt for de enkelte gruppene, angir siste års endring.

2022. Året.png

 

Engrosprisindekser (årsgjennomsnitt)

Den årlige engrosprisindeksen på kjøttvarer (omfatter kjøttslagene storfe, lam og svin) økte med 12,4 prosent i 2022. Prisen på svin gikk økte med 13,8 prosent, storfe økte med 10,7 prosent, mens prisindeksen på lam økte med 11,3 prosent.

Den årlige engrosprisindeksen på meierivarer økte med 4,7 prosent i 2022. Prisen på smør økte med 8,6 prosent, prisen på ost økte med 4,5 prosent, prisen på melk yoghurt og fløte økte med 4,1 prosent, mens prisen på andre meierivarer økte med 4,5 prosent. 

Den årlige engrosprisindeksen på fjørfe gikk opp med 9,5 prosent i 2022, mens den årlige engrosprisindeksen på egg økte med 11,1 prosent.

 

Produsentprisindekser (årsgjennomsnitt)

Den årlige produsentprisindeksen på kjøtt (omfatter kjøttslagene storfe, lam og svin uten trekk for omsetningsavgift) økte med 8,3 prosent i 2021. Produsentprisindeksen på lam økte med 15,5 prosent, på storfe økte den med 11,1 prosent og for svin økte den med 14,2 prosent.

Noteringsprisindeksen (årsgjennomsnitt) på melk gikk ned med 1,3 prosent i 2022. Nedgangen skyldes bl.a. at noteringsprisen for april falt i påskeuken. Legges noteringsprisen for uken før og etter påskeuken til grunn ville noteringsprisindeksen for årsgjennomsnittet på melk vært økning på 2,6 prosent.

 

Prisindekser desember 2022

 

Forbrukerprisindekser

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,1 prosent i desember, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,8 prosent den siste måneden.

2022.12.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 6,5 prosent fra november til desember. Indeksen på frisk frukt gikk ned 11,0 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 1,5 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 3,7 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 0,4 prosent fra november til desember. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør ned 1,4 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 0,3 prosent, ost gikk ned 1,4 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 1,6 prosent.

Fra november til desember gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) ned 1,0 prosent. Blant de ulike kjøttslagene gikk prisindeksen på lam ned 1,0 prosent, storfe opp 0,7 prosent, svin gikk ned med 2,7 prosent, fjørfe gikk opp 2,0 prosent og vilt gikk opp 10,0 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 1,6 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk ned 3,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,4 prosent fra november til desember, mens forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 6,1 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk ned 0,5 prosent fra november til desember, der indeksen for svin gikk ned med 0,9 prosent, mens indeksen for storfe og lam er uendret.

Engrosprisindeksen på kylling og egg er uendret den siste måneden.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret i desember.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått ned 0,7 prosent (uten trekk for omsetningsavgiften). Produsentprisen på storfe gikk ned 0,3 prosent, på svin gikk den ned med 1,2 prosent, mens for lam var den uendret.

 

 

Prisindekser november 2022

 

Forbrukerprisindekser

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk ned 0,2 prosent i november, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 0,4 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 12,7 prosent, mens KPI indeksen går opp 6,5 prosent.

2022.11.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 1,0 prosent fra oktober til november. Indeksen på frisk frukt gikk ned 0,2 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 3,0 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 1,4 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 14,3 prosent, der frisk frukt øker med 15,9 prosent, friske grønnsaker øker med 12,3 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 13,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,7 prosent fra oktober til november. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 0,2 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 2,2 prosent, ost gikk ned 1,6 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 1,5 prosent. 12 månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 11,0 prosent. Prisen på smør har økt med 23,3 prosent, ost har økt med 12,7 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 8,4 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 12,6 prosent.

Fra oktober til november gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 0,5 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 4,6 prosent, storfe har gått opp 0,6 prosent, svin har gått opp 4,1 prosent, fjørfe har gått opp 0,6 prosent og vilt har gått ned 1,2 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 1,0 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk ned 1,2 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 16,0 prosent. Lam har økt med 16,4 prosent, svin har økt med 23,7 prosent, fjørfe har økt med 13,2 prosent, vilt har økt med 9,4 prosent, storfe har økt med 15,0 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 16,9 prosent og øvrig kjøtt har økt med 16,9 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 2,3 prosent fra oktober til november og 12 mnd. indeksen viser en økning på 14,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 7,5 prosent fra oktober til november, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 8,7 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 6,9 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 6,9 prosent, smør har økt med 9,3 prosent, ost har økt med 6,7 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 0,6 prosent fra oktober til november, der indeksen for storfe gikk opp 1,5 prosent, mens lam og svin var uendret. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 15,4 prosent. Svin har økt mest med 16,6 prosent, etterfulgt av lam som har økt med 15,9 prosent og storfe har økt med 13,6 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 0,4 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 15,8 prosent.

Engrosprisindeksen på egg økte med 0,1 prosent den siste måneden. De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 14,3 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra oktober til november. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 3,0 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økt med 1,5 prosent (uten trekk for omsetningsavgiften). Produsentprisen på storfe gikk opp 4,0 prosent, mens lam og svin er uendret. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 15,4 prosent, der storfe har økt med 12,9 prosent, lam har økt med 20,8 prosent og svin har økt med 15,4 prosent.

 

 

Prisindekser oktober 2022

 

Forbrukerprisindekser

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,3 prosent i oktober, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 0,2 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 13,1 prosent, mens KPI indeksen går opp 7,5 prosent.

2022.10.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 1,0 prosent fra september til oktober. Indeksen på frisk frukt gikk ned 4,5 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 2,8 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 1,1 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 12,7 prosent, der frisk frukt øker med 12,7 prosent, friske grønnsaker øker med 12,8 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 13,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 0,8 prosent fra september til oktober. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 0,7 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,6 prosent, ost gikk opp 2,4 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 1,0 prosent. 12 månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 11,6 prosent. Prisen på smør har økt med 22,6 prosent, ost har økt med 11,7 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 10,7 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 9,4 prosent.

Fra september til oktober gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) ned 0,2 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 5,2 prosent, storfe har gått ned 2,8 prosent, svin har gått opp 2,8 prosent, fjørfe har gått ned 2,3 prosent og vilt har gått opp 1,3 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 0,7 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 1,6 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 16,9 prosent. Lam har økt med 18,3 prosent, svin har økt med 26,3 prosent, fjørfe har økt med 14,5 prosent, vilt har økt med 8,1 prosent, storfe har økt med 11,4 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 16,3 prosent, mens øvrig kjøtt har økt med 19,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,9 prosent fra september til oktober, og 12 mnd. indeksen viser en økning på 12,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 8,3 prosent fra september til oktober, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har gått økt 10,1 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 6,9 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 6,9 prosent, smør har økt med 9,3 prosent, ost har økt med 6,7 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 0,7 prosent fra september til oktober, der indeksen for storfe gikk ned 1,3 prosent, lam gikk ned 4,4 prosent mens svin gikk opp 2,4 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 15,4 prosent. Svin har økt mest med 16,6 prosent, etterfulgt av lam som har økt med 15,9 prosent og storfe har økt med 13,7 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden gått ned 0,2 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 15,1 prosent.

Engrosprisindeksen på egg har gikk ned 0,1 prosent den siste måneden. De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 14,4 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk gikk ned 5,2 prosent fra september til oktober. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 1,0 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått ned 0,1 prosent (uten trekk for omsetningsavgiften). Produsentprisen på storfe gikk ned 4,1 prosent, lam gikk ned 1,4 prosent mens svin gikk opp 3,0 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 15,0 prosent, der storfe har økt med 13,3 prosent, lam har økt med 20,8 prosent og svin har økt med 15,4 prosent.

 

 

Prisindekser september 2022

 

Forbrukerprisindekser

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 1,4 prosent i september, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 0,2 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 12,1 prosent, mens KPI indeksen går opp 6,9 prosent.

2022.09.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 1,4 prosent fra august til september. Indeksen på frisk frukt gikk opp 5,1 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 0,2 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 1,3 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 11,6 prosent, der frisk frukt øker med 12,3 prosent, friske grønnsaker øker med 10,6 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 11,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 0,1 prosent fra august til september. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør ned 0,7 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,1 prosent, ost er uendret, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 1,9 prosent. 12 månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 10,1 prosent. Prisen på smør har økt med 21,7 prosent, ost har økt med 8,8 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 10,3 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 10,3 prosent.

Fra august til september gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 0,1 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått ned 7,7 prosent, storfe har gått ned 2,9 prosent, svin har gått ned 0,1 prosent, fjørfe har gått opp 1,1 prosent og vilt har gått ned 8,1 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 0,6 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 2,4 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 16,3 prosent. Lam har økt med 16,7 prosent, svin har økt med 21,4 prosent, fjørfe har økt med 13,9 prosent, vilt har økt med 8,6 prosent, storfe har økt med 12,7 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 17,0 prosent, mens øvrig kjøtt har økt med 17,9 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 3,2 prosent fra august til september, og 12 mnd. indeksen viser en økning på 13,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 5,7 prosent fra august til september, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har gått ned 0,6 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 6,9 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 6,9 prosent, smør har økt med 9,3 prosent, ost har økt med 6,7 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk ned 0,4 prosent fra august til september, der indeksen for storfe og svin er uendret mens lam gikk ned 4,4 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 14,9 prosent. Svin har økt mest med 17,1 prosent, etterfulgt av storfe som har økt med 12,6 prosent og lam har økt med 12,1 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 1,8 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 15,2 prosent.

Engrosprisindeksen på egg har vært uendret den siste måneden. De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 14,5 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra august til september. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 6,5 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått ned 1,5 prosent (uten trekk for omsetningsavgiften). Produsentprisen på storfe gikk ned 0,7 prosent, lam gikk ned 9,0 prosent mens svin gikk ned 0,9 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 14,1 prosent, der storfe har økt med 11,6 prosent, lam har økt med 14,3 prosent og svin har økt med 15,9 prosent.

 

 

Prisindekser august 2022

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,1 prosent den siste måneden og SSB konsumprisindeks (KPI) gikk ned 0,2 prosent. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 10,3 prosent mens KPI indeksen går opp 6,5 prosent.

2022.08.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 1,2 prosent fra juli til august. Indeksen på frisk frukt gikk opp 0,3 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 2,9 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 0,6 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 7,3 prosent, der frisk frukt øker med 6,0 prosent, friske grønnsaker øker med 6,1 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 11,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,2 prosent fra juli til august. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 2,1 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,4 prosent, ost gikk ned 2,5 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 1,1 prosent. 12 månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 9,2 prosent. Prisen på smør har økt med 21,5 prosent, ost har økt med 8,5 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 9,0 prosent, mens gruppen andre meierivarer har økt med 7,6 prosent.

Fra juli til august gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 0,4 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 2,4 prosent, storfe har gått opp 2,6 prosent, svin har gått opp 1,8 prosent, fjørfe har gått opp 0,3 prosent og vilt har gått opp 0,2 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 0,7 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk den ned 1,5 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 13,8 prosent. Lam har økt med 11,7 prosent, svin har økt med 19,7 prosent, fjørfe har økt med 10,9 prosent, vilt har økt med 12,1 prosent, storfe har økt med 13,0 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 14,4 prosent, mens øvrig kjøtt har økt med 14,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 0,3 prosent fra juli til august, og 12 mnd. indeksen viser en økning på 13,5 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg økte med 1,2 prosent fra juli til august, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt med 4,6 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 6,9 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 6,9 prosent, smør har økt med 9,3 prosent, ost har økt med 6,7 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økte med 2,3 prosent fra juli til august, der storfe økte med 2,2 prosent, svin økte med 2,5 prosent, mens lam økte med 2,0 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 14,3 prosent. Svin har økt mest med 17,1 prosent, etterfulgt av storfe som har økt med 11,4 prosent og lam har økt med 11,2 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 1,7 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 12,9 prosent.

Engrosprisindeksen på egg har den siste måneden økt med 0,1 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 14,7 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 3,3 prosent fra juli til august. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 6,5 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økt med 3,1 prosent (uten trekk for omsetningsavgiften). Produsentprisen på storfe gikk opp 2,7 prosent, lam økte med 5,0 prosent mens svin økte med 3,1 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 14,3 prosent, der storfe har økt med 11,0 prosent, lam har økt med 13,0 prosent og svin har økt med 17,1 prosent.

 

 

Prisindekser juli 2022

Etter en lengre periode preget av koronavirus og krig i Ukraina, har det de siste månedene vært mye snakk om økte priser på bl.a. energi og kunstgjødsel og hvordan dette vil slå ut på matprisene. I tillegg har det vært ett historisk høyt jordbruksoppgjør.

Normalt skjer de største forbrukerprisøkningene fra januar til februar måned og fra juni til juli måned. Årsaken til dette skyldes bl.a. at det foregår prisforhandlinger mellom de store matvarekjedene og leverandører i disse månedene, med bl.a. implementering av ny jordbruksavtale i juli måned.

Fra 1998 til 2021 har gjennomsnittlige forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer årlig økt med 1,6 prosent. Fra juni til juli i samme periode, har den gjennomsnittlige prisøkningen vært 1,2 prosent.

Denne måneden økte imidlertid forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer med 7,6 prosent, noe som innebærer den største forbrukerprisveksten på mat- og alkoholfrie drikkevarer som er registrert de siste 25 årene.

 

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 7,6 prosent den siste måneden og SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 1,3 prosent fra juni til juli. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 10,4 prosent mens KPI indeksen går opp 6,8 prosent.

2022.07.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 6,5 prosent fra juni til juli. Indeksen på frisk frukt gikk opp 7,0 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 5,4 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 7,9 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 8,1 prosent, der frisk frukt øker med 8,9 prosent, friske grønnsaker øker med 5,8 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 10,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 8,1 prosent fra juni til juli. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 10,1 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 7,9 prosent, ost gikk opp 8,3 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 5,1 prosent. 12 månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 9,3 prosent. Prisen på smør har økt med 17,4 prosent, ost har økt med 8,9 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 8,9 prosent, mens gruppen andre meierivarer har økt med 10,5 prosent.

Fra juni til juli gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 7,9 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 11,0 prosent, storfe har gått opp 6,7 prosent, svin har gått opp 0,8 prosent, fjørfe har gått opp 7,3 prosent og vilt har gått opp 6,4 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 8,3 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 7,8 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 13,3 prosent. Lam har økt med 13,6 prosent, svin har økt med 17,7 prosent, fjørfe har økt med 12,3 prosent, vilt har økt med 11,9 prosent, storfe har økt med 11,6 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 12,6 prosent, mens øvrig kjøtt har økt med 15,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 10,7 prosent fra juni til juli, og 12 mnd. indeksen viser en økning på 2,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg økte med 10,7 prosent fra juni til juli, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt med 2,6 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer har gått opp med 4,3 prosent den siste måneden. Engrosprisen på melk, yoghurt, fløte samt på ost har økt med 4,4 prosent, smør har økt med 4,3 prosent mens andre meierivarer har økt med 3,0 prosent. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 6,9 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 6,0 prosent, smør har økt med 9,3 prosent, ost har økt med 6,7 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økte med 3,1 prosent fra juni til juli, der storfe økte med 1,4 prosent, svin økte med 4,6 prosent, mens lam økte med 2,6 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 13,1 prosent. Svin har økt mest med 14,3 prosent, etterfulgt av storfe som har økt med 11,9 prosent og lam har økt med 11,4 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 3,6 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 11,4 prosent.

Engrosprisindeksen på egg økte med 6,5 prosent fra juni til juli. Om lag 3,1 prosentpoeng av økningen skyldes en økning i omsetningsavgift på 70 øre og en økning i forskningsavgiften på ett øre. Uten disse økningene ville engrosprisindeksen økt med 3,4 prosent fra juni til juli. 12 mnd. indeksen (inklusive omsetnings- og forskningsavgift) viser en økning i engrosprisen av egg på 14,6 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 3,8 prosent fra juni til juli. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 4,9 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økt med 1,8 prosent (uten trekk for omsetningsavgiften). Produsentprisen på storfe gikk ned med 0,1 prosent, lam økte med 0,4 prosent mens svin økte med 3,4 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 12,8 prosent, der storfe har økt med 11,5 prosent, lam har økt med 13,8 prosent og svin har økt med 13,6 prosent. Omsetningsavgiften for de tre kjøttslagene er uendret den siste måneden og utgjør 0,30 kr. per kg. for storfe, 1,40 kr. per kg. for lam og 0,60 kr. per kg. for svin. Forskningsavgiften for de tre dyreslagene har økt med 2 øre fra juni til juli (fra 0,15 kr. per kg. til 0,17 kr. per kg.).

 

Figuren nedenfor viser prisøkning på kjøtt (vektet pris av storfe svin og lam) hos produsent, grossist og dagligvarehandelen den siste måneden og det siste året.

2022.07.kjøtt.png

 

Prisindekser juni 2022

De siste månedene har det vært mye snakk om økte priser på bl.a. energi, kunstgjødsel og mat i media. En lang periode preget av covid, samt krig i Ukraina skal ha bidratt til dette. Utslag i priser etter årets jordbruksoppgjør er imidlertid ikke klart før prisene for juli er klare, og skal i prinsippet ikke komme til synet før priser publiseres i august, med mindre aktører allerede har forskuttert eventuelle prisendringer i forkant.

 

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 1,7 prosent den siste måneden og SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,9 prosent fra mai til juni. 12 månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 5,0 prosent mens KPI indeksen går opp 6,3 prosent.

2022.06.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 6,4 prosent fra mai til juni. Indeksen på frisk frukt gikk opp 11,1 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 4,0 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 0,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 0,4 prosent fra mai til juni. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør opp 0,8 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 1,0 prosent, ost gikk ned 0,2 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 0,4 prosent.

Fra mai til juni gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp 2,9 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen gått opp med 4,2 prosent på lam, opp 3,0 prosent for storfe og opp 0,8 prosent på svin. Den siste måneden har forbrukerprisindeksen for fjørfe gått opp 2,1 prosent og for vilt gikk den ned 0,7 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 3,1 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk den opp 4,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,3 prosent fra mai til juni, mens forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 4,0 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 2,5 prosent. 12 mnd. indeksen for undergruppene har hatt en økning på melk, yoghurt og fløte med 1,5 prosent, smør økte med 8,3 prosent, ost økte med 2,3 prosent, mens andre meierivarer økte med 3,2 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økte med 0,4 prosent fra mai til juni, der storfe og svin er uendret, mens lam økte med 5,4 prosent. 12 mnd. indeksen på storfe har økt med 11,0 prosent, svin har økt med 12,7 prosent og lam har økt med 9,6 prosent. Engrosprisindeksen på kylling økte med 2,7 prosent fra mai til juni, og har de 12 siste månedene økt med 8,3 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra mai til juni, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 9,1 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 0,7 prosent fra mai til juni. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 1,0 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt økt med 0,6 prosent. Storfe og svin har vært uendret, mens lam har økt med 8,4 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 13,2 prosent, der storfe har økt med 12,3 prosent, lam har økt med 14,3 prosent og svin har økt med 13,7 prosent.

 

 

Prisindekser mai 2022

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 0,4 prosent den siste måneden og SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,2 prosent fra april til mai.

2022.05.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 0,8 prosent fra april til mai. Indeksen på frisk frukt gikk opp 2,8 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 0,8 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 0,7 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 0,6 prosent fra april til mai. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør opp 2,2 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,9 prosent, ost gikk ned 0,8 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 0,4 prosent.

Fra april til mai gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt ned 1,5 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen gått ned med 0,4 prosent på lam, ned 1,1 prosent for storfe og ned 2,1 prosent på svin. Den siste måneden har forbrukerprisindeksen for fjørfe gått opp 0,3 prosent og for vilt gikk den opp 5,0 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned med 1,7 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk ned 2,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 1,8 prosent fra april til mai, mens forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 1,4 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 2,5 prosent. 12 mnd. indeksen for undergruppene har hatt en økning på melk, yoghurt og fløte med 1,5 prosent, smør økte med 8,3 prosent, ost økte med 2,3 prosent, mens andre meierivarer økte med 3,2 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt økte med 1,5 prosent fra april til mai, der storfe økte med 3,7 prosent, mens svin og lam var uendret. 12 mnd. indeksen på kjøtt viser en økning i prisen på 11,8 prosent, der indeksen på storfe økte med 11,0 prosent, svin har økt med 12,7 prosent, mens lam har økt med 10,1 prosent. Fra april til mai økte engrosprisene på fjørfe med 1,7 prosent, mens 12 mnd. indeksen har økt med 5,4 prosent

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra april til mai, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 9,1 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 91,3 prosent fra april til mai. Noteringen i april ble foretatt i påsken (uke 15), en uke der det er normalt at prisene er veldig lave. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 0,3 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt økt med 1,1 prosent. Storfe har økt med 3,9 prosent, lam har gått ned med 0,5 prosent mens svin har gått ned med 0,8 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 13,3 prosent, der storfe har økt med 12,3 prosent, lam har økt med 15,7 prosent og svin har økt med 13,7 prosent.

 

 

Prisindekser april 2022

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 0,7 prosent den siste måneden og SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 1,2 prosent fra mars til april.

2022.04.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 0,6 prosent fra mars til april. Indeksen på frisk frukt gikk ned med 3,6 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 4,6 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 2,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 1,3 prosent fra mars til april. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør ned 0,9 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 0,3 prosent, ost gikk opp 2,5 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 1,5 prosent.

Fra mars til april gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp 0,4 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen gått ned med 0,7 prosent på lam og ned 0,3 prosent for storfe. Forbrukerprisindeksen på svin har gått opp 0,3 prosent, for fjørfe har den gått opp 3,2 prosent og for bearbeidet kjøtt har den gått opp 0,7 prosent. Forbrukerprisindeksen for vilt gikk opp 2,1 prosent, mens for øvrig kjøtt har den gått opp 0,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,2 prosent fra mars til april. 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg gått opp 3,1 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer var uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 2,5 prosent. 12 mnd. indeksen for undergruppene har viset en økning på melk, yoghurt og fløte med 1,5 prosent, smør økte med 8,3 prosent, ost økte med 2,3 prosent, mens andre meierivarer økte med 3,2 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt økte med 0,7 prosent fra mars til april, der storfe økte med 1,9 prosent, fjørfe økte med 0,1 prosent mens svin og lam var uendret. 12 mnd. indeksen på kjøtt viser en økning i prisen på storfe med 9,4 prosent, svin har økt med 12,7 prosent, lam har økt med 10,1 prosent og fjørfe har økt med 3,9 prosent.

Engrosprisindeksen på egg gikk ned 0,1 prosent fra mars til april, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 9,1 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk gikk mye ned (46,8 prosent) som følge av at noteringen er foretatt i påsken (uke 15).

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe økt med 4,2 prosent, mens for lam og svin den vært uendret. 12 mnd. indeksen viser at prisen på storfe har økt med 11,4 prosent, lam har økt med 16,2 prosent og svin har økt med 14,6 prosent.

 

 

Prisindekser mars 2022

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 1,4 prosent den siste måneden og SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,6 prosent fra februar til mars.

2022.03.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 1,8 prosent fra februar til mars. Indeksen på frisk frukt går ned med 1,8 prosent, indeksen på friske grønnsaker går ned 0,8 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går ned 2,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned med 1,4 prosent fra februar til mars. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør opp med 0,4 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 1,5 prosent, ost gikk ned 1,0 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 4,9 prosent.

Fra februar til mars gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp 0,6 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen gått opp 1,7 prosent for både storfe og for bearbeidet kjøtt.  Forbrukerprisindeksen på svin har gått opp 5,1 prosent, for lam har den gått ned 3,9 prosent og for fjørfe har den gått ned 1,4 prosent. Forbrukerprisindeksen for vilt gikk ned 1,9 prosent, mens for øvrig kjøtt har den gått ned 0,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 2,0 prosent fra februar til mars. 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg gått ned med 4,9 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer var uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 2,5 prosent. 12 mnd. indeksen for undergruppene har viset en økning på melk, yoghurt og fløte med 1,5 prosent, smør økte med 8,7 prosent, ost økte med 2,3 prosent, mens andre meierivarer økte med 3,2 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt økte fra februar til mars, der storfe økte med 1,2 prosent, svin økte med 5,4 prosent, lam økte med 4,7 prosent og fjørfe økte med 0,4 prosent. 12 mnd. indeksen på kjøtt viser en økning i prisen på storfe med 8,7 prosent, svin har økt med 13,4 prosent, lam har økt med 10,1 prosent og fjørfe har økt med 4,0 prosent.

Engrosprisindeksen på egg økte med 4,7 prosent fra februar til mars, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 9,2 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra februar til mars.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe vært uendret, mens for lam og svin har den økt med hhv. 7,9 prosent og 3,6 prosent. 12 mnd. indeksen viser at prisen på storfe har økt med 10,1 prosent, lam har økt med 16,2 prosent og svin har økt med 15,4 prosent.

 

 

Prisindekser februar 2022

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisendringer i løpet av ett år er normalt størst i månedsskifte januar til februar og fra juni til juli. Hovedårsaken til dette er at de gjennomføres prisforhandler i starten og midten av året, og at disse endringene får utslag i økte forbrukerpriser. Etter flere måneder med høye energipriser var det derfor ventet at forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer ville øke mye. Når tallene fra SSB kom i dag, viste det seg at forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer økte med 4,5 prosent fra januar til februar, noe som er den høyeste månedlige prisendringen siden vi startet å følge prisindeksen i 1998. Til sammenlikning økte SSBs totale konsumprisindeks (KPI) med 1,1 prosent den siste måneden.

2022.02.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp med 5,0 prosent fra januar til februar. Indeksen på frisk frukt går opp 6,0 prosent, indeksen på friske grønnsaker går opp 1,2 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går opp 7,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer økte med 5,6 prosent fra januar til februar. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør opp med 7,7 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 4,7 prosent, ost gikk opp 5,7 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 12,4 prosent.

Fra januar til februar gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp 4,0 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen gått opp 2,2 prosent for storfe, og for bearbeidet kjøtt har den gått opp 0,4 prosent.  Forbrukerprisindeksen på svin har gått opp 3,6 prosent, for lam har den gått opp 7,2 prosent og for fjørfe har den gått opp 2,7 prosent. Forbrukerprisindeksen for vilt gikk ned 0,2 prosent, mens for øvrig kjøtt har den gått opp 7,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 6,5 prosent fra januar til februar. 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg økt med 4,5 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer økte med 2,5 prosent fra januar til februar. Indeksen på melk, yoghurt og fløte økte med 2,4 prosent, smør økte med 4,7 prosent, ost økte med 2,2 prosent, mens andre meierivarer økte med 2,8 prosent.

Engrosprisindeksen på storfe og svin er uendret fra januar til februar, mens engrosprisindeksen på lam og fjørfe økte med hhv. 2,9 prosent og 1,3 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra januar til februar.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra januar til februar.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe vært uendret, mens for lam og svin har den økt med hhv. 4,7 prosent og 3,4 prosent.

 

 

Prisindekser januar 2022

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer økte med 1,1 prosent fra desember til januar, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned 0,9 prosent den siste måneden.

2022.01.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp med 1,2 prosent fra desember til januar. Indeksen på frisk frukt går ned 0,5 prosent, indeksen på friske grønnsaker går opp 3,1 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går opp 2,2 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen på meierivarer er uendret fra desember til januar. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør opp med 1,6 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 0,7 prosent, ost gikk ned 0,8 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 1,6 prosent.

 

Fra desember til januar gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt ned 1,0 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen gått opp med 2,0 prosent for storfe, og for bearbeidet kjøtt har den gått opp 0,9 prosent.  Forbrukerprisindeksen på svin har gått ned med 1,6 prosent for lam har den gått ned 8,6 prosent og for fjørfe har den gått ned 6,2 prosent. Forbrukerprisindeksen for vilt er uendret, mens for øvrig kjøtt har den gått opp 0,6 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 1,7 prosent fra desember til januar. 

 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg vært uendret.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer økte med 0,1 prosent fra desember til januar.

Engrosprisindeksen på storfe og lam og svin økte med hhv. 2,4 prosent, 3,0 prosent og 1,9 prosent fra desember til januar.

Den foreløpige engrosprisindeksen på fjørfe gikk opp med 0,8 prosent. Indeksen for januar kan bli korrigert som følge av at datagrunnlaget denne måneden er ufullstendig.  

Engrosprisindeksen på egg kan foreløpig ikke publiseres fordi vi mangler data.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk gikk ned med 1,2 prosent fra desember til januar.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe, lam og svin økt med hhv. 2,7 prosent, 4,7 prosent og 1,3 prosent.