Prisutvikling 2020

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå i 2020. Tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, er publisert per måned.

KONTAKTPERSON