Prisutvikling 2017

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå i 2017. Hver måned publiserer vi tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden.

KONTAKTPERSON