Medlemmer 2022 - 2024

Medlemmene i Budsjettnemnda for jordbruket oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet for 2 år av gangen.

For perioden 2022-2024, har nemnda følgende sammensetning:
 
Ordinære medlemmer
 
 • Knut Børve, Kunnskapsdepartementet 
 • Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
 • Siri Voll Dombu, Landbruks- og matdepartementet
 • Steinar Helgen, Landbruks- og matdepartementet
 • Anders Huus, Norges Bondelag
 • Sigrun Pettersborg, Norges Bondelag
 • Anders Klemoen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Lise Saga, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Ole Nikolai Skulberg, fellesrepresentant Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Per Arne Skjeflo, Finansdepartementet
 • Stian Viksøy Nøkleby, Finansdepartementet
 • Nora Vågnes Traaholt, Klima- og miljødepartementet