Medlemmer 2020 - 2022

Medlemmene i Budsjettnemnda for jordbruket oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet for 2 år av gangen.

For perioden 2020-2022, har nemnda følgende sammensetning:
 
Ordinære medlemmer
 
 • Knut Børve (leder), Kunnskapsdepartementet
 • Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
 • Eli Berge Ness, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Anders Nordstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Steinar Helgen, Landbruks- og matdepartementet
 • Maria Finne Krekling, Landbruks- og matdepartementet
 • Anders Huus, Norges Bondelag
 • Sigrun Pettersborg, Norges Bondelag
 • Per Arne Skjeflo, Finansdepartementet
 • Torkil Bårdsgjerde, Finansdepartementet
 • Ole Nikolai Skulberg, fellesrepresentant Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Lajla Tunaal White, Klima- og miljødepartementet