Medlemmer 2020 - 2022

Medlemmene i Budsjettnemnda for jordbruket oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet for 2 år av gangen.

KONTAKTPERSON