Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image
Beiteetablering i Holandsosen naturreservat. Vegaøyan verdensarvområde.


Prosjektet "Skjøtsel i Vegaøyan" har hatt som mål å få etablert parktiske ordninger i form av både eiendomskartlegging, beiteavtaler, beitelagsorganisering, transportutstyr, gjerding mv. i verdensarvområdet. Økt skjøtsel på sin side er ansett som en forutsetning for å bevare kulturlanskapsverdiene i området og er et av de sentrale tiltakene i forvaltningsplanen for verdensarvområdet. Arbeidet med prosjektet "Skjøtsel i Vegaøyan" tok til våren 2006 og resulterte i beteavtaler mellom en rekke grunneiere innenfor verdensarvområdet og beitebrukere med tilhold på Vega hovedøy. Prosessen innebar reetablering av Vega beitelag og arbeidet resulterte blant annet i finansiering og innkjøp av en føringsflåte for transport av dyr og utstyr til og fra "beiteøyene".

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: juli 2008
Start: jan 2008