Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Gråskimmel_rundt_liten_granplante

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Kan behandling av granplanter med plantehormonet metyl-jasmonat og «snille» bakterier bidra til redusert bruk av plantevernmidler i skogplanteskoler?


Gråskimmel er en vanlig sopp som kan skade mange ulike planter. I norsk skogplante­produksjon er gråskimmel en av de mest problematiske skadegjørerne. I dag bruker skogplanteskolene kjemiske plantevernmidler for å bekjempe gråskimmel, men stadig flere preparater mister godkjenning. Dette gir mer hyppig bruk av de gjenværende preparatene og økt risko for soppmiddelresistens. Metyl-jasmonat (MeJA) er et naturlig plantestoff som kan brukes til å «vaksinere» granplanter mot skadegjørere. Nyttige bakterier som finnes naturlig sammen med gran kan også bidra til å beskytte plantene mot patogener. I dette prosjektet vil vi teste om behandling med MeJA og «snille» bakterier kan beskytte granplanter mot gråskimmelsmitte. Dersom det lykkes, kan denne strategien brukes i en integrert plantevernstrategi og redusere bruken av kjemiske plantevernmidler i norske skogplante­skoler.

Aktiv Sist oppdatert: 02.03.2024
Slutt: des 2025
Start: mars 2024