Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

5

Divisjon for skog og utmark

Elektronisk øremerking av rein


Bruk av elektroniske øremerker og veie/sorteringssystemer i sauenæringen har gitt mulighet for optimal flokkstrukturering og seleksjon av avlsdyr, reduksjon i arbeidskraftsbehov, samt større oversikt over besetningen som helhet.

Etter innspill fra reindriftsnæringen selv ble prosjektet finansiert gjennom VRI Finnmark, Reindriftens Utviklingsfond og INTERREG prosjektet Animal Sensor Networks. Formålet med prosjektet var å sammenligne tradisjonelle metoder for merking og håndtering av rein med bruk av elektronisk registrering og sortering. Det ble tatt utgangspunkt i øremerker og vekt tilpasset småfe og firmaet BioControl AS bidro sterkt i utviklingen og tilpasningen av systemet til bruk på tamrein.

INAKTIV Sist oppdatert: 08.10.2020
Slutt: des 2014
Start: juni 2012
datamsking og løsdriftsfjøs storfe

Divisjon for skog og utmark

Animal Sensor Networks


Bruken av trådløse sensorer for å samle inn informasjon fra dyr har blitt stadig viktigere. Dette gjelder bruksområder som omfavner alt fra praktisk landbruk, dyreforskning og det er brukt i turisme-sammenheng mm. Formålet med dette prosjektet var å gjennomføre anvendt forskning innen fagområdet sensornettverk for dyr og etablere et kompetansenettverk innen Botnia/Atlantica-området (Norge, Sverige og Finland) for denne type forskning. 

INAKTIV Sist oppdatert: 30.10.2020
Slutt: okt 2014
Start: jan 2012
Bilde til nyhetssak Luna og Sara_GHMJ

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Riding Native Breeds


De tre norske hesterasene; nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest, er alle gamle raser med en spesiell kulturell verdi. Rasene sliter imidlertid med å opprettholde en effektiv populasjonsstørrelse. Dette er spesielt kritisk for nordlandshest/lyngshest som i 2013 kun hadde 69 registrerte føll. Nordlandshest/lyngshest er en allsidig rase og brukes i dag i de fleste ride- og kjøredisipliner. Formålet med dette prosjektet var å undersøke potensialet til nordlandshest/lyngshest innen turridningsvirksomhet og reiseliv i Nord-Norge. Den metodiske datainnsamlingen bestod av spørreundersøkelse, case-studie, feltreise, samt nettverksbygging og kunnskapsdeling med ulike interessefeller.

INAKTIV Sist oppdatert: 28.10.2020
Slutt: des 2012
Start: mars 2012